Vassdrags- og energisektoren : Fotostrømmen [no]

Vassdrags- og energisektoren : Fotostrømmen (norwegian bokmål)

Vassdrags- og energisektoren [no]

Description

NVE har utviklet datasett med kraftrelaterte fagtermer. Begrepslisten inneholder termer på fysiske objekt tilknyttet kraftproduksjon, på naturlige fenomen og termer av mer administrativ karakter. Datasettet skal brukes for gjenfinning og lagring av foto i NVE. [no]

New
Status

URI
http://kulturnav.org/0ba82d9f-9159-4e50-9389-af5edc7d1ff5
Download
Login/register to download the dataset content
No hits.
Name
Vassdrags- og energisektoren : Fotostrømmen
Norwegian bokmål

Description
NVE har utviklet datasett med kraftrelaterte fagtermer. Begrepslisten inneholder termer på fysiske objekt tilknyttet kraftproduksjon, på naturlige fenomen og termer av mer administrativ karakter. Datasettet skal brukes for gjenfinning og lagring av foto i NVE.
Norwegian bokmål

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

Dataset
Norwegian bokmål