Vassdrags- og energisektoren : Fotostrømmen [no]

Vassdrags- og energisektoren : Fotostrømmen (norwegian bokmål)

Vassdrags- og energisektoren [no]

Description

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utvikler et datasett med fagtermer for intern lagring og gjenfinning av mediefiler. Listen inneholder hovedsakelig begrep på fysiske objekt som speiler NVEs virkeområder: vassdragsforvaltning og forebygging av naturfare. [no]

28/07/2022 12:54:41
New
Status

URI
http://kulturnav.org/0ba82d9f-9159-4e50-9389-af5edc7d1ff5
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 2 of 2 hits.
Name
Vassdrags- og energisektoren : Fotostrømmen
Norwegian bokmål

Description
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utvikler et datasett med fagtermer for intern lagring og gjenfinning av mediefiler. Listen inneholder hovedsakelig begrep på fysiske objekt som speiler NVEs virkeområder: vassdragsforvaltning og forebygging av naturfare.
Norwegian bokmål

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

Dataset
Norwegian bokmål