Westholm, Sten (1898 - 1986) [sv]

Westholm, Sten (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:23
01/08/2020 00:35:22
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0b8cb757-a57c-4cbc-9f4c-ba97edbeccd1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Westholm, Sten
Swedish

First name
Sten
Swedish

Last name
Westholm
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
22/04/1898
-Place reference
--Place
Death
-Time
30/01/1986
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1918-1922, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1923-1925, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd vid arkitektkontor i Stockholm 1925-1930.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen från 1931.
Stadsarkitekt i Linköping 1931-1963.

Andra uppdrag: Redaktör för Blandaren 1920 och 1921.
Byggnadsinspektör i Ljungsbro 1932-1938.
Byggnadskonsulent vid Åtvidaberg 1934-1973.Resor: Italien och Grekland 1927.

Medlemskap: STF från 1927, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, styrelseledamot 1937-1940 och 1952-1953.
Östergötlands tekniska förening, sekreterare från 1934.
Föreningen för konst i Linköping, ordförande 1940-1954.
FSS från 1931, Föreningen Sveriges Stadsarkitekter.

Egna skrifter: Byggmästaren 1939:8 sid 136, Tinnerbäcksbadet i Linköping; ibid år 1940:12 sid 164, Linköping - en orientering; ibid år 1940:12 sid 165, Tanneforsskolan; ibid år 1945:11 sid 1999, Inbjuden tävling om idrottshus och varmbadhus i Linköping.

Verk ett urval:
Bokförlag AB Tidens hus, Sveavägen 68, Stockholm 1929, tillsammans med Nils Einar Eriksson.
Byggnader i Linköping; Krematorium, 1936.
Tinnerbäcksbadet 1938.
Polishus.
Tullhus, Stånggatan 4, kv Guldmyntet B, 1958.
Skolor i Linköping.
Transformatorhus, kv Astrakanen 9, 1945.
Pensionärshem, Atlasgatan 14, kv Silverräven 10, 1943.
Brandstation, tillbyggnad, kv Fontänen, 1948.
Vasaskolan, kv Akropolis, 1951.
Kv Kartongen 9, 1942.
Kv Kabeljon 1, 1942.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1114 och 1464.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Föreningen Sveriges Stadsarkitekter. Medlemsmatrikel 1961.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Vem är det. Svensk biografisk handbok.
Dagens Nyheter 1986-02-15, dödsruna.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Enkät med uppgifter om arkitekter och byggmästare i Kalmar och Linköping, del av Kulturhistorisk bebyggelse, förstudie till kunskapsunderlag för mätbarhet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Genomförd av Atrio Arkitekter i Kalmar AB.
Swedish

Primus
201

-Id
201
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077556

-Id
011034077556
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish