Pestalozzi (1884) [sv]

Pestalozzi (swedish)

Fartyg ägda av Gustaf Erikson (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Tremastade barken Pestalozzi ägdes av Gustaf Erikson 1934 - 1937. [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
16/06/2020 12:56:59
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0b849421-9a5a-4417-985d-77d806267460 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Pestalozzi
Swedish

Other name
Claudia [sv] -

-Name
Claudia
Swedish
Description
Tremastade barken Pestalozzi ägdes av Gustaf Erikson 1934 - 1937.
Swedish

Technical description
1600 dwt. Enkelbrammad med röjlar.
Swedish

Material
English

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Flag state

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Type of vessel
Norwegian bokmål

Swedish

History

Pestalozzi inköptes 1890 av Ferdinand Laeisz och insattes på salpetertraden från Sydamerikas västkust till Europa.
År 1905 såldes fartyget till O. Teriesen i Lillesand och senare till O. Christensen i Arendal, Norge. År 1919 gick hon under dansk flagg, till R.K. Bager i Marstal. Hon fick då namnet Claudia. insattes på loogwoodfart mellan Västindien och Frankrike.
Våren 1934 inköptes Claudia av Gustaf Erikson. Hon återfick namnet Pestalozzi och sattes in på östersjö- nordsjöfarten. Hösten 1936 såldes hon till Libau för nedskrotning.

Swedish

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
1046
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
851
-Value
206'6
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
36'4
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
22'1
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Delivered
1884 Hamburg (City), ,
Byggd av Blohm & Voss i Hamburg.

-Time
1884
-Dating comment
Byggd av Blohm & Voss i Hamburg.
Swedish

-Place reference
--Place
English

Swedish

Estonian
Wrecked
1936
Hösten 1936 sålts till Libau för skrotning.

-Time
1936
-Dating comment
Hösten 1936 sålts till Libau för skrotning.
Swedish
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Timespan
1934 - 1937
--Earliest time
1934
--Latest time
1937
Reference
Kåhre, Georg och Kåhre, Karl: Den åländska segelsjöfartens historia (1988)
Swedish

Kåhre, Georg: Under Gustaf Eriksons flagga (1948)
Swedish