Sabattier effect

Other languages: pseudosolarisatsioon (estonian)

Getty AAT concepts - photography and photomechanical printing (Estonian Photographic Heritage Society)

Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0b761d3d-0fb8-4d96-8e35-f1e0a2cd6cf6 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Sabattier effect
English

pseudosolarisatsioon
Estonian

Alternative label
Sabatier effect
English

Sabattier' efekt
Estonian

effect, Sabattier
English

pseudo-solarisation
English

pseudo-solarization
English

Scope note
The partial change from negative to positive of black-and-white or color images on a plate or film caused by exposure to strong light during the development process. Examples of such positives were exhibited in France by Armand Sabattier (1834-1910) as early as 1860, but most such images produced during the 19th century were simply the results of faulty processing. From the 20th century, artists used a range of techniques for producing such reversed images by exposing negatives or prints to calculated amounts of light during developing and printing. Man Ray and Lee Miller were the first photographers to employ these techniques for artistic effect. For the similar effect caused by overexposure at the time of camera exposure rather than during development, use "solarization (photography)."
English

Osaline fotoplaadi või filmi mustvalgete või värviliste kujutiste muutumine negatiividest positiivideks, mis on tingitud kokkupuutest intensiivse valgusega ilmutusprotsessi ajal. Näiteid sellest efektist eksponeeris Prantsusmaal Armand Sabattier (1834-1910) juba 1860. aastal, kuid enamus 19. sajandil loodud kujutisi tulenes lihtsalt töötlemisvigadest. Alates 20. sajandist kasutasid kunstnikud selliste ümberpööratud kujutiste tegemiseks laia valikut erinevaid tehnikaid, säritades negatiive või fotosid teatud valgushulgaga ilmutamise ja kopeerimise käigus. Man Ray ja Lee Miller olid esimesed fotograafid, kes kasutasid neid tehnikaid kunstilise efekti eesmärgil. Kaamera abil ülesäritusega saavutatud sarnase efekti korral kasutage terminit "solarisatsioon".
Estonian

Broader concept
English
English
                         photographic techniques
English
                              <photographic processing and presentation techniques> - Guide term
English

Reference
Kunnar Allikvee, Dimitri Jegorov, Johannes Tarmula. Fotograafia eritehnikad. Tallinn: Valgus, 1987. Lk 41
Estonian

Editorial note
Imported from http://vocab.getty.edu/aat/300135014 February 27, 2019 9:44:55 AM CET
English

Importert fra http://vocab.getty.edu/aat/300135014 27.02.2019 09:44:55
Norwegian bokmål

Importerad från http://vocab.getty.edu/aat/300135014 2019-02-27 09:44:55
Swedish