Höjer, Jon (1922 - ) [sv]

Other languages: Höjer, Jon (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
13/10/2022 16:43:27
24/02/2024 00:19:49
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0b6fc244-72b8-4c16-93fd-1a8721fca2f7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Höjer, Jon
Swedish

First name
Jon
Swedish

Last name
Höjer
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
25/12/1922
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Utbildning: Arkitektexamen vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1946.
KKH, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1949.

Verksamhet: Anställd hos arkitekterna Romare och Scherman 1946-1949, på Stockholms stadsbyggnadskontor 1950-1951 och på HSB 1951-1952.
Egen arkitektverksamhet tillsammans med arkitekt Sture Ljungqvist i arkitektfirman Höjer och Ljungqvist 1952-1992, nu Origo arkitekter.
Forskningsuppdrag för Statens råd för byggnadsforskning: Förnyelse av äldre villa- och fritidsbebyggelseområden, 1971-1972.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i stiftelsen Skansen 1964-1967.
Ledamot i Statens råd för byggnadsforskning 1973-1979.
Ledamot i bomiljödelegationen 1975-1978.
Styrelsen för Boplats 80.
Ordförande i Vällingby hembygdsgille 1991-1996.
Nämndeman i länsrätten 1993-1996, i kammarrätten 1997-1998.

Lärarverksamhet: Tf professor i stadsbyggnad CTH 1970-1971, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Tävlingar: Typritningar för småhus för SMÅA, fastighetskontorets småstugebyrå, 1952, 1:a pris.
Dispositionsplan för bebyggelse på Norra Järvafältet i Stockholm, 1967, 1:a pris. Kommentarer i Arkitekttävlingar 1967:3.
1:a pris i ett 20-tal arkitekttävlingar.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Byggmästaren 1956-A:12 sid 239, Radhus i Vällingby; ibid 1957-A:7 sid 167, Småskola i Eskilstuna; ibid 1958-A:4 sid 89, Fröslunda centrum, Eskilstuna; ibid 1958-A:5 sid 113, Typhus; ibid 1958-A:9 sid 188, Radhusområde i Hässelby.
Arkitektur 1963:7 sid 160, Bostadshus i kv Ståthållaren, Stocksund; ibid 1964:7 sid 170, Bostadsområde i Smedslätten, Stockholm; ibid 1972:2 sid 25, J Höjer & S Ljungqvist Arkitektkontor AB ( Jon Höjer, Sture Ljungqvist, Peer-Ove Skånes, Mitsuru Watanabe, Eyvind Balslev, Jaak Poom, Fritz Ridderstolpe, Mats Sjödin) Storströg; ibid 1977:2 sid 16, Vällingby Tensta Kista Vadå?; ibid 1982:1 sid 10, Stolplyckan, Linköping; ibid 1982:3 sid 26, Förslag för Sigtuna; ibid 1982: 8 sid 12, Förslag för Hansta; ibid 1983:7 sid 28, Lambohov, Linköping (Höjer-Ljungqvist Arkitektkontor).

Verk ett urval:
Höjer & Ljungqvist: Fröslunda centrum, Eskilstuna, 1952.
Atlantis, radhusområde, Lövångersgatan 1-41, 2-42, Vällingby, Stockholm, 1953-1954.
Terrasshus, Mörsilsgatan, Vällingby, 1954-1956.
Johannelunds centrum, Linköping, 1958-1960.
Småhus för fastighetskontorets småstugebyrå, Nämndemansbacken, Bagarmossen, Stockholm, 1961-1963.
Radhusområde, Smedslättens gård, Bromma, Stockholm, 1961-1965.
Stadsplan för Bredäng, Stockholm, 1961-1962, tillsammans med stadsbyggnadskontoret.
Bredängs centrum, Stockholm, 1964-1965.
Förslag till dispositionsplan för Täby kommun, 1969-1971.
Generalplan för Bålsta, 1966-1972.
Motala sporthall, 1969-1970.
Bostadshus, Barnängsgatan 28-52, Stockholm, 1964-1970.
Salemstaden, från dispositionsplan till detaljprojektering, 1964-1971.
Sätra, östra delområdet, Gävle, från dispositionsplan till detaljprojektering, 1964-1972.
Köpmannavaruhuset Flanör, Gävle, 1970-1971.
Hästskopalatset, Hamngatan 22, Stockholm, ombyggnad, 1971-1972.
Generalplan för Norra Botkyrka, 1967, områdesplan och stadsplaner för Fittja 1968-1970, detaljprojektering 1970-1974.
LM-skolor för Norra Järvafältet, Stockholm, 1973-1976.
Bostadsområde för Platzer Bygg AB, Kvarnängen, Kista, Stockholm, 1975-1977.
Sparbanken Östergötland, Storgatan, Linköping, 1978-1980.
Kollektivhus, kv Stolplyckan, Linköping, 1979-1980.
Kv Rektangeln, bostäder, butiks- och servicecentrum (Ringen), Götgatan 100, Stockholm, 1979-1982.
Sollentuna bibliotek, Aniaraplatsen, 1984.
Kursgård, Utsiktsvägen 10, Nynäshamn 1985-1987.
Bostadsområdet Fullersta Nord, Huddinge, 1980-tal.
Bevarande av kv Lammet, Gamla Brogatan, Stockholm.
Bostadshus, butiker, Stora gatan 2, Gamla Sigtuna, 1986-1988.
Om- och tillbyggnad av Häringe slott.
Vällingby centrums förnyelse.
Med flera bostadsområden, radhus, centrumanläggningar, skolor, generalplaner, kontors- och industribyggnader, kyrkor, banker.
Tillsammans med S Ljungqvist; Vasahallen i kv Akacian, 1962-1963. Okänd ort.
Studentbostäder, kv Ostkupan 1, 10, 16, 17, Ryd 1967.
Ryds Herrgård, ombyggnad, 1967.
Bostadshus i kv Ostkniven, 1971.
Kv Trumspelaren 1-3, 1955-1957.

Swedish

Reference
Gafwelin, Elisabeth (red): Vem är det. Svensk biografisk handbok 1999. Stockholm, 1998.
Marklund, Kari (red): Nationalencyklopedin. Höganäs, 1989 - .
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Hultin, Olof: Arkitektur i Sverige 1984 - 89. Architecture in Sweden. Stockholm, 1989.
Fahlén, Joakim, Höjer & Ljungqvist. Ett arkitektkontors verksamhet 1952-1985 speglat genom en studie av fem bostadsområden. 60 p-uppsats vid konstvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet, VT 1998.
Material i kartong med bl a förteckningar i Arkitekturmuseets bibliotek.
Enkät med uppgifter om arkitekter och byggmästare i Kalmar och Linköping, del av Kulturhistorisk bebyggelse, förstudie till kunskapsunderlag för mätbarhet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Genomförd av Atrio Arkitekter i Kalmar AB.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbunds matrikel.
Swedish

Primus
1599

-Id
1599
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076541

-Id
011034076541
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish