3. klasse panserbåt (Panserbåt) [no]

3. klasse panserbåt (norwegian bokmål), Tredje klass pansarbåt (swedish)

Svenska marinens klasser för örlogsfartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:53
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0b617ba8-3bf9-4291-a5fa-edb883b69453 | RDF/XML | JSON-LD
Name
3. klasse panserbåt
Norwegian bokmål

Tredje klass pansarbåt
Swedish

Alternative name
3 klass pansarbåt
Swedish

3. klass pansarbåt
Swedish

3:e klass pansarbåt
Swedish

Type of vessel
Norwegian bokmål

Swedish