Kooter, Jacob Blaauw (1903 - 1949) [no]

Other languages: Kooter, Jacob Blaauw (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:55:51
08/06/2024 05:03:54
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/0b147492-b8e5-4ab7-81d7-9b34229a2894 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kooter, Jacob Blaauw
Norwegian bokmål

First name
Jacob Blaauw
Norwegian bokmål

Last name
Kooter
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1903

-Time
1903
Death
1949

-Time
1949
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 30.01.1903 - død 11.11.1949
Født i Bergen. Sønn av Jacob K. Amatørfotograf helt fra 10-12 årsalderen, senere journalist og avisfotograf. Levet i utlandet, mest i Øst-Asia størsteparten av sitt voksne liv, kom tilbake til Bergen i 1946 etter å ha vært i japansk fangenskap. Har etterlatt seg en mengde billedsstoff fra Kina, Norge og andre steder, som er tatt vare på av søsteren Liv Kooter Lauhn.

Virkesteder:
1922 ca-1946:Øst-Asia m. fl. st.
1946-1949: Bergen
1915 ca-1930: Bergen

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1330

-Id
1330
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007137

-Id
021036007137
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål