Kooter, Jacob Blaauw (1903 - 1949) [no]

Kooter, Jacob Blaauw (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:02:29
13/08/2022 01:36:16
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/0b147492-b8e5-4ab7-81d7-9b34229a2894 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kooter, Jacob Blaauw
Norwegian bokmål

First name
Jacob Blaauw
Norwegian bokmål

Last name
Kooter
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1903

-Time
1903
Death
1949

-Time
1949
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 30.01.1903 - død 11.11.1949
Født i Bergen. Sønn av Jacob K. Amatørfotograf helt fra 10-12 årsalderen, senere journalist og avisfotograf. Levet i utlandet, mest i Øst-Asia størsteparten av sitt voksne liv, kom tilbake til Bergen i 1946 etter å ha vært i japansk fangenskap. Har etterlatt seg en mengde billedsstoff fra Kina, Norge og andre steder, som er tatt vare på av søsteren Liv Kooter Lauhn.

Virkesteder:
1922 ca-1946:Øst-Asia m. fl. st.
1946-1949: Bergen
1915 ca-1930: Bergen

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1330

-Id
1330
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007137

-Id
021036007137
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål