Östberg, Ragnar (1866 - 1945) [sv]

Östberg, Ragnar (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:14:25
18/09/2021 01:06:24
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0af8a575-9d29-4b97-9f8d-7611adc60763 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Östberg, Ragnar
Swedish

First name
Ragnar
Swedish

Last name
Östberg
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
14/07/1866 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
14/07/1866
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Death
05/02/1945 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
05/02/1945
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Hj Berwalds förberedande kurs.
KTH 1884-1888, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1888-1891, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Överintendentsämbetet och Byggnadsstyrelsen från 1899.
Egen verksamhet från 1900.

Andra uppdrag: Ledamot i Stockholms stads byggnadsnämnd från 1934.
Ordförande i Stockholms skönhetsråd från 1934.

Lärarverksamhet: Professor i arkitektur vid KKH 1922-1932, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Tävlingar: Kungliga Akademien för De Fria Konsterna 1891 tillsammans med Erik Lallerstedt och Holmgren, 2:a pris.
Andra rådhustävlingen, Eldkvarnstomten i Stockholm, motto Mälardrott, 1905, 1:a pris.
Helgeandsholmens ordnande i Stockholm 1921, motto Blom, inköp och inbjuden till omtävling 1929.
Svenska paviljongen på Parisutställningen 1925, 1924.
Konserthus i Helsingborg 1926, 2:a pris samt 2:a pris i omtävling.
Förslag till ordnande av trakten kring Riddarhustorget i Stockholm 1930, inbjuden tävling.Resor: USA 1893.
Tyskland, Frankrike, Italien, Grekland, England och Spanien 1896-1899.

Medlemskap: STF från 1892, Svenska Teknologföreningen, hedersledamot 1936.
FrKA 1922, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
Ledamot i utländska akademier och institut.

Egna skrifter: Stockholmsarkitekturen och våra moderna arkitekter, särtryck ur Boken om Stockholm, Stockholm, 1901.
Teknisk tidskrift/A 1903 sid 1, Kv Rosenbad; ibid år 1903 sid 76, Ebbagården, Edsberg tillhörande Baron Joh Rudbeck. Byggmästare J Hjort; ibid år 1908 sid 90, Byggnad vid Storängen; ibid år 1913 sid 158, Odd Fellow - byggnaden i Nyköping; ibid år 1914 sid 127, Privatbostad för Bankir Geber; ibid år 1918 sid 24, Gebers villa; ibid år 1918 sid 17, Skönhetsrådet; ibid år 1920 sid 129, Elfviksudde; ibid år 1921 sid 123, Patentverkets nybyggnad.
Byggmästaren 1923 sid 8, Kanslihuset; ibid år 1926 sid 41, Carl Westman 60 år; ibid år 1926 sid 192, Ett tack från Ragnar Östberg; ibid år 1926 sid 221, Nordisk Byggnadsdag 1927; ibid år 1928:15, Riksdagsjubiléet och Helgeandsholmens ordnande; ibid år 1930 sid 224, Industricentralens hus i Stockholm; ibid år 1933 sid 72, Förslag till byggnad för marinmuseum; ibid år 1939:39 sid 495, Sjöhistoriska museet; ibid år 1941:22 sid 283, Förslag till Uppsala domkyrkas restaurering.
Stockholms nya Rådhus. Förslagsritningar och beskrivningar, Stockholm, 1905.
Ett hem. Dess byggnad och inredning, Stockholm, 1906.
Svenska Stadsförbundets tidskrift 1921:4, Helgeandsholmen och stadsplanekraven.
Stadshuset, Stockholm, 1918.
Stockholms stadshus. Stockholm, 1923.
En arkitekts anteckningar. Stockholm, 1928.
Stockholms stadshus. Stockholm, 1929.
Ergo 1930:12 sid 217, Värmlands Nations bygge.
Stockholm, särtryck ur Ord och Bild 1934.
Konsthistorisk Tidskrift 1935, Helgeandsholmen och Riksdagsjubiléet.
Ur Ragnar Östbergs skissbok 1897, Stockholm, 1941.
Se vidare förteckning över skrifter i E Cornells bok: Ragnar Östberg.

Verk ett urval:
Villa Brudnäs, Östanå i Roslagen för direktör Bünsow 1900-1901.
Ebbagården, Tureberg för Baron J Rudbeck 1901-1903.
Villa för disponent Gustaf Johansson , Sundsvall, nu församlingshem 1902-1903.
Sommarvilla, Jungfruberget, Dalarö, för konstnärinnan Eva Bonnier 1904.
Villa för doktor A Pauli, Djursholm 1904-1905.
Villa Ekarne för direktör Th Laurin, Djurgården, Stockholm 1905.
Villa i Storängen, Nacka, för Yngve Larsson 1907.
Villa för bokförläggare K O Bonnier vid Manilla, Djurgården, Stockholm 1909.
Östermalms läroverk, Karlavägen 79, Stockholm 1906-1910.
Villa Elfviksudde, Lidingö för bankdirektör J Kjellberg 1910-1911.
Villa i Diplomatstaden, Nobelgatan 5, Stockholm för bankdirektör P Geber 1911-1913.
Svea-biografen, Esplanaden 15, Sundsvall 1911.
Odd Fellow-logen i Nyköping 1911-1913.
Patent- och Registreringsverket, Stockholm 1911-1921.
Stockholms stadshus 1911-1923.
Carl Eldhs ateljé i Bellevue-parken, Stockholm 1918.
Villa för bokförläggare Åke Bonnier, Diplomatstaden, Nobelgatan 13, Stockholm 1924.
Krematorium i Hälsingborg 1924-1925.
Värmlands nationshus i Uppsala 1926-1930.
Villa Borgmästargården i Ålsten, Stockholm, för Carl Lindhagen 1927.
Norr Mälarstrand 76, Stockholm 1929-1930.
Odengatan 80-82, Stockholm, ursprungligen flickskola 1930-1931.
Valhallavägen 149-151, Stockholm 1932.
Hyreshus i kv Stammen nr 3, 4 och 6, Stigberget, Stockholm 1927-1934.
Kalmar läroverk 1927-1933.
Riksbron, Stockholm 1928-1931.
Restaurering av rikssalsvåningen i Uppsala slott 1930-1932.
Sjöhistoriska museet i Stockholm 1931-1934.
Industricentralen, Hudiksvallsgatan 4-8, Stockholm 1930-1937.
Zornmuseet i Mora 1938-1939.
Se vidare verkförteckning i E Cornells bok: Ragnar Östberg.
Patriciervilla, kv Gösten i Kalmar.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 316.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1380.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 184.
Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 142.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Ur Ragnar Östbergs skissbok 1897. Minnesbok, 1941.
Sumner, Anne: Ragnar Östbergs omdaning av Ulfhult säteri. D-uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, VT 1993.
Cornell, Elias: Ragnar Östberg, svensk arkitekt. Stockholm, 1965.
Lilienberg, Albert: En bok om Ragnar Östberg, särtryck ur Arkitektur - the Swedish review of Architecture 1965:7.
Domellöf, Erik: Former som tala. Ragnar Östbergs reseskildring från stipendieresan 1896-1899. D-uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, HT 1994.
Lindblad, Jakob: Rikssalsrestaureringen 1931-32. En studie av Ragnar Östbergs arbeten i Uppsala slott. C-uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet, VT 1994.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst år 1893, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna. Tävling 1890. Pris tillsammans med Erik Lallerstedt och Holmgren; Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1903 sid 19, Brudnäs, Östanå; ibid år 1905 sid 81, Andra rådhustävlingen, Eldkvarnstomten, motto: Mälardrott.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1910 sid 129, Östermalms nya läroverk; ibid år 1911 sid 45, Stockholms stadshus; ibid 1917 sid 131, Stadshustornet; ibid år 1919 sid 143, Carl Eldhs ateljé; ibid 1921 sid 35, 61 och 70, Helgeandsholmstävlingen.
Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik, år 1923 sid 189, Stockholms stadshus.
H8D 1907:49, 1921:653, 1922:254, 1923:610, 1931:358, 437.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Enkät med uppgifter om arkitekter och byggmästare i Kalmar och Linköping, del av Kulturhistorisk bebyggelse, förstudie till kunskapsunderlag för mätbarhet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Genomförd av Atrio Arkitekter i Kalmar AB.
Swedish

Primus
540

-Id
540
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077639
-Id
011034077639
-System
DigitaltMuseum