Kylörns skeppsvarv (Varv) [sv]

Kylörns skeppsvarv (swedish)

Verft (Statens maritima och transporthistoriska museer [sv]) [no]

Description
Fartygsvarv [sv]
Type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/03/2016 08:47:53
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0ae1bb01-c7bb-4942-90db-d7de9a9443a2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kylörns skeppsvarv
Swedish

Description
Fartygsvarv
Swedish

Establishment
1848

-Time
1848
Termination
1884

-Time
1884
Type
Norwegian bokmål

Swedish

History

Varvet låg vid Öre älvs utlopp i Bottenhavet. Efter varvets nedläggning såldes det till Mo & Domsjö AB

Swedish

Owned by
Häggström, Robert

-Owner (text)
Häggström, Robert
Swedish
Activity
Varvsverksamhet Umeå (Kommun) [sv], Kylörn [sv],

-Type of activity (text)
Varvsverksamhet
Swedish

-Place reference
Umeå (Kommun) [sv], Kylörn [sv],
--Place
Swedish

--Specified
Kylörn
Swedish
Reference
Sjöhistorisk årsbok. (1947). Stockholm: Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm. Sid. 190, 228, 229.
Swedish

DigitaltMuseum
021166454742
-Id
021166454742
-System
DigitaltMuseum