Forced marriage Place holder

Tvangsekteskap (norwegian bokmål), Tvangsekteskap (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:27
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/tvangsekteskap
Label
Forced marriage
English

Tvangsekteskap
Norwegian bokmål

Tvangsekteskap
Norwegian nynorsk

Broader concept
     Marriage
English

Note
Benevnelse for et arrangert ekteskap som blir gjennomført til tross for at minst én av partene er motvillig
Norwegian bokmål

Nemning på eit arrangert ekteskap som vert gjennomført trass i at minst ein av partane er motvillig.
Norwegian nynorsk