PALLAKIS (1893) [sv]

PALLAKIS (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
03/06/2015 11:28:54
04/07/2020 01:40:55
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0aa4454f-0109-4948-b965-30c02234dbc7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
PALLAKIS
Swedish

Type of vessel

Norwegian bokmål

Swedish

Other vessel type

Norwegian bokmål

Swedish

History

Pallakis är ritad av Carl Smith och byggd av båtbyggare Östman och Svensson vid Rosersberg i Stockholm. Hon sjösattes på midsommaraftonen 1893 kl 10.30.
Hennes ägare och beställare, infanterigeneralen Christoffer Lemchen hade henne under många år för långseglingar såväl till havs som i insjöar. Lemchen ägde Pallakis till 1924. Ruffen i teak lät hennes andra ägare, Richard Lundberg, bygga vintern 1926-27. Han installerade även en inombordmotor, Albin 3 hkr.

Senare ägdes hon av Håkan Rydén som lät renovera henne och för detta fick färgfabrikanten Alcros Skagerackstipendium 1982.

1984 införlivades Pallakis i Sjöhistoriska museets båtsamling.

Swedish

Measurement
Lengde [no]: 6,9 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
6,9
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Bredde [no]: 1,8 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
1,8
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
-Constructed by
-Time
1893
DigitaltMuseum
021176010945
-Id
021176010945
-System
DigitaltMuseum