NÆLVIKEN [no]

Other languages: NÆLVIKEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:50:10
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0a7bdf1a-c55c-4200-999c-09c4c5d99c71 | RDF/XML | JSON-LD
Name
NÆLVIKEN
Norwegian bokmål

History

NÆLVIKEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Edø herred, Romsdal amt, under Kristiansund N.postkontor, ble underholdt fra 1.10.1909 i stedet for det tidligere brevhus Nælviken i Edø. Sirk. 53, 30.9.1909.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til NERDVIKA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.4.1935 endret til NERDVIKJA. Sirk. 3, 28.1.1935.

Fra 1.6.1966 igjen endret tilbake til NERDVIKA. Sirk. 14, 27.4.1966.

Poståpneriet NERDVIKA ble lagt ned fra 1.9.1967. Sirk. 31, 21.8.1967. Ny postadresse: 6570 INNSMØLA. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

Poståpnere:
Sersjant og ds.eksp. Nils Nelvik 1.10.1909 (f. 1856).
Ds.eksp. Nikolai Nelvik 1.4.1927 (f. 1896). Etter sykdom fra 27.4.1959 tilstått tjenestefrihet uten lønn fra 1.1.1960, og sluttet 1.7.1961.
Vikarer fra 27.4.1959.

Poståpneren var ulønnet av Postverket til 1912, da årlig lønn ble satt til kr 150,-, fra 1913 kr 200,- og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166450427

-Id
021166450427
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål