Citizen propositions Place holder

Innbyggerforslag (norwegian bokmål), Innbyggjarforslag (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:13:03
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/innbyggerforslag
Label
Citizen propositions
English

Innbyggerforslag
Norwegian bokmål

Innbyggjarforslag
Norwegian nynorsk

Broader concept
     Involvement
English

Note
Et forslag som er fremmet av innbyggerne. Kommunestyret eller fylkestinget plikter å behandle et innbyggerforslag dersom minst 2 % av innbyggerne, alternativt 300 i kommunen eller 500 i fylket, står bak forslaget.
Norwegian bokmål

Eit forslag som er fremja av innbyggjarane. Kommunestyre eller fylkesting pliktar å ta stilling til framlegg som gjeld arbeidet deira dersom minst 2 % av innbyggjarane, alternativt 300 i kommunen eller 500 i fylket, står bak framlegget.
Norwegian nynorsk