TINNHEIA [no]

Other languages: TINNHEIA (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 21:14:15
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/097ffdfd-1920-4260-b42d-b5328fed5cd8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
TINNHEIA
Norwegian bokmål

History

TINNHEIA underpostontor II (4602 Kristiansand S), Kristiansand komm., Vest- Agder fylke, under Kristiansand S postområde, ble opprettet den 20.1.1971. Sirk. 5, 27.1.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble underpostkontoret II benevnt bare underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret TINNHEIA, 4602 KRISTIANSAND S, ble lagt ned fra 23.5.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 11, 8.5.1996.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk veiadresser i TINNHEIA nytt postnr 4629 KRISTIANSAND S.

(4602 / 4629 Kristiansand S)
Styrere:
Først styrt av div. reservepostassistenter:
Inger (Gabrielsen) Poulsen fra 20.1.1971 og i de ca 2--3 første mndr. (f. 1951).
Senere Randi (Helleland) Fauskanger (f. 1946).
Marit Vehus Byklum (f. 1950) og mulig flere.
Poståpner Josefine Kathrine Homme 1.8.1972 (f. 1917).
Postkass. Grethe Kvamsø 1.3.1987 (f. 1951).
Postkass. Ingfrid Hamre 1.3.1989 (f. 1955).
Førstepostfullm. Gunhild Mandt Stornes 1.11.1990 (f. 1952).
Postkass. Anne Grønnerø vikar deltid fra 31.8.1992.
Poststyrer (vikar) Anne Grønnerø fra 1.1.1994.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166453013

-Id
021166453013
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål