Dristighetenklass (Första klass pansarbåt (Pansarbåt)) [sv]

Dristighetenklass (swedish)

Svenska marinens klasser för örlogsfartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Klass inom svenska marinen bestående av en första klassens pansarbåt, Dristigheten, sjösatt 1900. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/097ec91c-b966-4cf3-ac29-1bbb77ce61c3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Dristighetenklass
Swedish

Description
Klass inom svenska marinen bestående av en första klassens pansarbåt, Dristigheten, sjösatt 1900.
Swedish

Measurement
Bredde [no]: 14,77 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
14,77
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Djupgående [sv]: 4,92 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
4,92
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish