Ackzell, Ingeborg (1885 - ) [sv]

Other languages: Ackzell, Ingeborg (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Published
Status

URI
http://kulturnav.org/09620672-10c7-43ae-8020-a53aea8c8633 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ackzell, Ingeborg
Swedish

First name
Ingeborg
Swedish

Last name
Ackzell
Swedish

Title
Missionär

-Title
Missionär
Swedish
Birth
10/01/1885

-Time
10/01/1885
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Biography

Ingeborg Ackzell, född 10 januari 1885, död, missionär. Dotter till Nils-Johan Ackzell (ingenjör J J Ackzell i Katrineholm) och Amanda Doretea Pettersson. Syster till Helge Ackzell; Elsa Ackzell och Stina Ackzell. Utreste som missionär 1912 till Kina.

Swedish

Swedish

DigitaltMuseum
021039503059
-Id
021039503059
-System
DigitaltMuseum