2800 VARDAL PRESTEGAARD (Poståpneri) [no]

2800 VARDAL PRESTEGAARD (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:54:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/092d7d13-69f6-43c7-be26-74875321529f | RDF/XML | JSON-LD
Name
2800 VARDAL PRESTEGAARD
Norwegian bokmål

Alternative name
VARDAL PRESTEGAARD
Norwegian bokmål

Establishment
30/09/1823 Gjøvik (Kommune) [no], ,

-Time
30/09/1823
-Place reference
Gjøvik (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
2800
Type
Norwegian bokmål

History

VARDAL PRESTEGAARD poståpneri, i Vardal prestegjeld, Thoten fogderi, under Christiania postdistrikt, ble opprettet ved Kgl.res. 30.9.1823, samtidig som det ble opprettet en postrute mellom Land og Faaberg som første gang ble satt i forbindelse med ruten fra Trondhjem den 28.12.1822 og fra Bergen den 30.1.1823. (Skrivelse fra Regj.dept. av 6.1.1824.)

Poståpneriet ble antakelig flyttet til gården Hund i 1834/35.

I 1838 hadde Vardal følgende postforbindelse: Vardal -- Thoten, og Vardal --Lillehammer over Birid og over Land.

En ukentlig postgang mellom Hønefoss over Land til Vardal ble opprettet ved Kgl.res. 4.8.1854.

VARDAL poståpneri ble muligens lagt under Hønefoss postekspedisjon da denne ble opprettet fra 1.12.1853.

En eldre poståpnerprotokoll nevner at VARDAL ble nedlagt fra 1.1.1872. Denne feilopplysning må imidlertid bero på at poststedet da ble flyttet.

VARDAL poståpneri ble den 1.1.1872, ved Kgl.res. 12.8.1871, omgjort til selvstendig postekspedisjon med navnet GJØVIG POSTEXPEDITION. Sirk. 30, 5.12.1871.

Postekspedisjonen var inntil 1.7.1884 forenet med telegrafekspedisjonen på stedet.

Fra postfortegnelsen 1889 er navnet skrevet GJØVIK.

Ved Kgl.res. 31.5.1890 ble bestemt at postekspedisjonen fra 17.5.1890 skal overgå til POSTKONTOR. Sirk. 19, 21.6.1890.

GJØVIK postkontor ble oppgradert til postsenter fra 30.3.1998. Sirk. 6, 20.3.1998.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadressene i Gjøvik postnr 2815--2825 GJØVIK. Fra samme tid fikk postboksadressatene i Gjøvik postnr 2801--2805 GJØVIK, samt 2807 HUNNDALEN.

Ifølge "Norske Filatelistika" nyttet poststedet først 3-rings kassasjonsstempel nr 333 og fikk fra 1855 tildelt datostempel av 1-rings type med antikva eller stenskrift bokstaver.

(2800)
Poståpnere/postekspeditører/postmestere og postsjefer:
De første som ordnet med posten, er ukjente.
Timesedler fra 1834 er attestert av H. P. Borchgrevink, og i 1835 av Jacob Hund (Hansen).
P. Hansen 5.2.1855.
H. P. Hansen kst. 3.12.1870.
Stasj.best. Anders Jørgensen Veum 1.1.1872. (Posteksp til 30.9.1884.)
Carsten Henrik Sendresen 25.6.1884, tiltrådt 1.10.1884.
Posteksp. Bertram Alexius Andersen 20.4.1901 (f. 1858, død 3.11.1919). Post-eksp. Borghild Blichfeldt kst. under Andersens sykdom, og videre under ledighet fra 3.11.1919.
Søren Nikolaus Fredriksen (ved Kgl.res. 13.2.1920), til 1.7.1935.
Posteksp. Andreas Dreyer Myklebust midlertidig kst. fra 1.7.1935.
Postmester Harald Elizar Holst-Roness 1.11.1935, tiltrådt 1.2.1936 under midlertidig bestyrelse av posteksp. Andreas Dreyer Myklebust. (Holst-Roness sluttet den 23.7.45).
Postfullm.II Carl Sigurd Carlsen 1.4.1946 til 2.9.1956.
Vikarer fra 2.9.1956.
Avd.sjef II Carl Ludvig Hartun 1.10.1956 (død 7.4.1962).
Vikarer fra 7.4.1962.
Postmester Thoralf Andreas Larsen Sollie i tiden 1.2.1963--1.10.1972 (f. 1904).
Vikarer fra 1.10.1972.
Postmester Knut Kristiansen 1.1.1973 (f. 1923).
Kons. Kjell Agnar Aa 1.9.1990 (f. 1936).
Postmester Gunnar Erling Myrvold 1.3.1998.

De først kjente årlige lønninger:

1835 1860 1863 1866 1869 1872
Spd. 8 100 130 180 230 750

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 30/09/1823 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
30/09/1823 ?
--Earliest time
30/09/1823
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440903

-Id
021166440903
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål