3280 TJØDLING (Poståpneri) [no]

Other languages: 3280 TJØDLING (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:37:24
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/091c8591-7bbb-40e1-bb28-c90f27f3b7ae | RDF/XML | JSON-LD
Name
3280 TJØDLING
Norwegian bokmål

Alternative name
TJØDLING
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/07/1883
--Place
Termination
31/10/1976

-Time
31/10/1976
Code
3280
Type
Norwegian bokmål

History

TJØDLING poståpneri, på jernbanestasjonen, i Tjødling prestegjeld, Laurvig fogderi, under Laurvig postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.7.1883. Sirk. 14, 21.6.1883.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet TJØLLING.

Navnet ble fra 1.1.1920 endret til LØVE STASJON poståpneri. Sirk. 70, 23.12.1919.

Fra 1.1.1934 ble navnet endret til LAUVE. Sirk. 44, 14.12.1933.

Poståpneriet ble fra 1.5.1971 lagt under Tønsberg postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973.

3280 LAUVE underpostkontor ble lagt ned fra 1.11.1976. Ny postadresse: 3280 TJODALYNG. Sirk. 31, 2.11.1976.
Fra samme tidspunkt (1.11.1976) ble det opprettet et nytt underpostkontor i Tjølling kommune, Vestfold fylke, i Tønsberg postområde, med navnet 3280 TJODALYNG. Sirk. 31, 2.11.1976.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble levert poståpneriet i 1884.

(3280)
Poståpnere/styrere:
Stasj.mester A. H. Pløen 1.7.1883.
Stasj.mester Gustav Halvorsen kst. 29.12.1883.
Stasj.mester Ole Gunerius Eker i 1884.
Gårdbr. Hans Christian Olsen Solberg 1.3.1890. (På Løve.)
Stasj.mester Ole Gunerius Eker tilbake fra 1.9.1892.
Telegrafist O. Nilsen kst. i 1892.
Stasj.mester Johan Einarsen Rønning 19.11.1892 (f. 1846).
O. C. Bråten midlertidig fra 1.1.1919.
Stasj.mester Theodor Hansen Tveten 1.11.1919 (f. 1869).
Overtatt av Norges Statsbaner fra 11.9.1934.

De første årlige poståpnerlønninger:

1883 1888 1898 1905 1913 1914
Kr 96 160 400 450 500 650

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstilleggg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1883 31/10/1976

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1883 31/10/1976
--Earliest time
01/07/1883
--Latest time
31/10/1976
DigitaltMuseum
021166441092

-Id
021166441092
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål