Rääf, Leonard Fredrik (1786 - 1872) [sv]

Rääf, Leonard Fredrik (swedish)

Samlare och museifolk (Nordiska museet) [sv]

Description
Leonard Fredrik Rääf var en svensk författare, folkvisesamlare, fornforskare, kammarjunkare, riksdagsman, godsägare och statsrevisor. [sv]
Dataset owner
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/09/2016 11:05:10
10/08/2019 03:49:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0913cb11-5bbd-4799-8d66-146392c4e3a2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Rääf, Leonard Fredrik
Swedish

First name
Leonard Fredrik
Swedish

Last name
Rääf
Swedish

Description
Leonard Fredrik Rääf var en svensk författare, folkvisesamlare, fornforskare, kammarjunkare, riksdagsman, godsägare och statsrevisor.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1786

-Time
1786
Death
1872

-Time
1872
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Alternative id
Primus Nordiska museet: 20473

-Id
20473
-System
Primus Nordiska museet
DigitaltMuseum: 021036011740

-Id
021036011740
-System
DigitaltMuseum