Molander, Mats Erik (1912 - 1969) [sv]

Molander, Mats Erik (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:50
23/05/2020 00:28:13
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/08af8657-4aa5-4c2f-8689-e75207aa2af5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Molander, Mats Erik
Swedish

First name
Mats Erik
Swedish

Last name
Molander
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
12/04/1912
-Place reference
--Place
Death
-Time
13/01/1969
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1936, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Praktik hos Ahrbom och Zimdahl 1937-1939, Sven Wallander (HSB) 1940, stadsarkitekten Sigurd Ullén i Karlskrona 1941.
Anställd hos 1940 års civila byggnadsutredning (planläggning och utförande av sjukvårdsanläggningar).
Föreståndare för Centrala sjukhusarkivet 1943, byrådirektör vid Centrala sjukvårdsberedningen 1946-1955, byråchef 1955-1958.
Direktör och teknisk chef för KFAI AB, Kooperativa Förbundet Arkitekt- och Ingenjörskontoret AB, Stockholm 1959-1965, verkställande direktör 1965-1968.
Tecknare (signatur mem), medarbetare i bl a Blandaren från 1932 (redaktör 1934), Aftonbladet 1935-1956, Röster i Radio från 1938, Perspektiv 1954-1964, Söndagsnisse-Strix, Joker.

Andra uppdrag: Medarbetare i Blandaren 1934.
Ledamot i 1945 års vårdhemssakkuniga.
Expert i 1943 års sjukhusutredning.
Ledamot i Stat kommun för sinnessjukvårdens utbyggande 1950-1959, Organisationskommittén för medicinsk högskola i Umeå, Internationella sjukhusfederationens arbetsutskott 1947-1959, Statens råd för byggnadsforskning från 1960.
Styrelseledamot i Sveriges arkitekturmuseum.

Medlemskap: SA, Svenska Arkitektföreningen, styrelseledamot 1949-1958, ordförande 1955-1958.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, ordförande 1966-1968.
Idun.
KK, Konstnärsklubben.
Mazerska sällskapet.

Egna skrifter: Redigerade tillsammans med Bo Hertzman-Ericson boken Blandaren 1886-1943.
Gubbar, 1944.
Radiogubbar, 1959.
Kultur och sånt, 1966 (tillsammans med Oldsberg).

Swedish

Reference
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Svenskt biografiskt lexikon.
Wirulf, Berthold (red): Lexikon för konst. Bildkonst, arkitektur, konsthantverk, konstindustri, I - III. Stockholm, 1957.
Bonniers lexikon.
Vem är det. Svensk biografisk handbok.
Dagens Nyheter 1969-01-15, dödsruna.
Svenska Dagbladet 1969-01-15, dödsruna.
Aftonbladet 1969-01-15, dödsruna.
Göteborgsposten 1969-01-15, dödsruna.
Swedish

Primus
985

-Id
985
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076958

-Id
011034076958
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish