Polluted ground Place holder

Forurenset grunn (norwegian bokmål), Forureina grunn (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:12:36
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/forurenset-grunn
Label
Polluted ground
English

Forurenset grunn
Norwegian bokmål

Forureina grunn
Norwegian nynorsk

Not used label
Deponi
Norwegian nynorsk

Deponi
Norwegian bokmål

Forureining
Norwegian nynorsk

Forurensing
Norwegian bokmål

Grunnforureining
Norwegian nynorsk

Grunnforurensing
Norwegian bokmål

Grunnforurensning
Norwegian bokmål

Jordforurensing
Norwegian bokmål

Jordforurensning
Norwegian bokmål

Jordforureining
Norwegian nynorsk

Jordureining
Norwegian nynorsk

Miljøvern
Norwegian nynorsk

Miljøvern
Norwegian bokmål

Broader concept
Note
Den som skal bygge eller grave på en eiendom der det kan være forurenset grunn, har plikt til å sjekke omfanget av en eventuell forurensning. Kun fageksperter kan brukes til å foreta undersøkelsen. Der det finnes slik forurensning, skal det lages en egen tiltaksplan for hvordan grunnen skal sikres.
Norwegian bokmål

Den som skal byggje eller grave på ein eigedom der det kan vere forureina grunn, har plikt til å sjekke omfanget av ei eventuell forureining. Berre fagekspertar kan brukast til å gjennomføre undersøkinga. Der det finst slik forureining, skal det lagast ein eigen tiltaksplan for korleis grunnen skal sikrast.
Norwegian nynorsk