scutching tow

Other languages: skakestry (norwegian bokmål), skäktefall (swedish), lihtaustappurat (finnish), skættefald (danish), strý (icelandic), étoupe (french), werg (german)

Textile technical terminology (Textilmuseet [sv])

Description
Avfall vid skäktning av lin, kortare tågor mer eller mindre bemängda med skävor. I danmark skiljer man mellan skættefald = en oordnad blandning av tågor och skävor, skætteblår eller skageblår = korta tågor vilka spinnas till skagegarn och vävas till skagelærred samt skættehør = långa tågor utvunna vid skäktningen och avsedda för vidare beredning. Jfr Blångarn. [sv]
Dataset owner
Textilmuseet (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
Viktoria Holmqvist, Textilmuseet [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
14/06/2016 10:21:26
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/08099d76-a3ae-4cb6-a859-25962575f8fa | RDF/XML | JSON-LD
Label
scutching tow
English

skakestry
Norwegian bokmål

skäktefall
Swedish

lihtaustappurat
Finnish

skættefald
Danish

strý
Icelandic

étoupe
French

werg
German

Alternative label
swingling tow
English

skætteblår
Danish

hörruddi
Icelandic

hede
German

Description
Avfall vid skäktning av lin, kortare tågor mer eller mindre bemängda med skävor. I danmark skiljer man mellan skættefald = en oordnad blandning av tågor och skävor, skætteblår eller skageblår = korta tågor vilka spinnas till skagegarn och vävas till skagelærred samt skættehør = långa tågor utvunna vid skäktningen och avsedda för vidare beredning. Jfr Blångarn.
Swedish

Related concept
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Danish

Icelandic

French

German

Reference
Nordisk textilteknisk terminologi : förindustriell vävnadsproduktion : definitioner på svenska och synonymer på danska, isländska, norska och finska samt på engelska, franska och tyska. Agnes Geijer (ed.), Marta Hoffmann (ed.). Johan Grundt Tanum Forlag (1979).
Swedish