Scharffenberg, Johannes (1863 - 1899) [no]

Scharffenberg, Johannes (norwegian bokmål)

Afrikaregisteret (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Norsk verkstedsutdannet mekaniker som tok tjeneste i Fristaten Kongo på verft og som maskinist på elvedampere fra 4. april 1889. Døde i Kongo i mars 1899. [no]
Life role
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
espen.waehle@marmuseum.no [no]
License
Navngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår (CC BY-NC-SA) [no] applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
15/05/2021 12:53:04
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/07f50c15-aac8-43b2-9908-0cefd6ca4044 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Scharffenberg, Johannes
Norwegian bokmål

First name
Johannes
Norwegian bokmål

Last name
Scharffenberg
Norwegian bokmål

Title
Handelsmann

-Title
Handelsmann
Norwegian bokmål
Maskinist

-Title
Maskinist
Norwegian bokmål
Sjømann

-Title
Sjømann
Norwegian bokmål
Description
Norsk verkstedsutdannet mekaniker som tok tjeneste i Fristaten Kongo på verft og som maskinist på elvedampere fra 4. april 1889. Døde i Kongo i mars 1899.
Norwegian bokmål

Birth
25/08/1863 Moss (By) [no], ,
Ifølge Digitalarkivet, født i 1864

-Time
25/08/1863
-Place reference
Moss (By) [no], ,

--Place
Norwegian bokmål
-Description
Ifølge Digitalarkivet, født i 1864
Norwegian bokmål
Death
13/03/1899 Democratic Republic of the Congo (Country), nær Matadi [no],

-Time
13/03/1899
-Place reference
Democratic Republic of the Congo (Country), nær Matadi [no],
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Norsk verkstedsutdannet mekaniker som tok tjeneste i Fristaten Kongo (EIC) på verft og som maskinist på elvedampere fra 04. april 1889, han reiste hjem syk 20. august1891. Han var først ansatt av handelsselskapet La Societé Anonyme Belge pour le Commerce du Haut-Congo (SAB) i Léopoldville (Kinshasa) og Matadi. Han var den eneste europeer som overlevde et at de aller første opprør mot kolonimakten – en episode som var den direkte foranledning til at forfatteren Joseph Conrad fikk arbeid for SAB. Scharffenberg deltok også på Katangaekspedisjonen. Scharffenberg returnerte til Kongo 6. mars 1892, denne gang som maskinist på SAB-flåten. Han skadet øyet da et måleglass eksploderte på ”Reine des Belges”, og måtte reise hjem 6. mars 1892. Han giftet seg kort etter med Anna f. Siewers. Før han reiste ut, forhandlet Johannes Scharffenberg med bestyrer Gabriel Gustafson på Bergen Museum om salg av etnografika. Den 6. juli 1893 reiser de nygiftede til Kongo, og bosatte seg i Léopoldville der han var sjefsmaskinist for SAB. Mange Kongofarere nevnte deres gjestfrie hjem som noe kjært i den fremmede byen. Anna returnerte i august 1895 og Johannes like etter 16. september 1895. Den norske regjeringen ønsket å støtte kommersielle fremstøt i Kongo og i 1896 fikk Johannes et handelsstipend fra Utenriksdepartementet. De reiste begge ut den 6. august 1896, medbringende et piano! Igjen ble deres hjem og handelshus i Matadi et kjært samlingspunkt for nordiske Kongofarere. Selskapet het Société Norvégienne au Congo og skulle fremme norske interesser og norsk handel i kolonien. Før de reiste ut holdt Johannes to foredrag i Det norske geografiske selskap og han var meget kritisk til Kongostatens økonomiske politikk og den brutale utnyttelsen av Kongos befolkning. Dette kan ha vært medvirkende til at de fikk problemer med handelshuset. Anna reiste hjem i februar for å reise mer kapital og under en jakttur ble Johannes meget syk og døde av malaria, 33 år gammel, på et sykehus utenfor Matadi. Johannes Scharffenberg var storebror til den kjente norske legen Johan Scharffenberg. Etnografiske samlinger etter Johannes Scharffenberg befinner seg på Bergen Museum og Universitetets Kulturhistoriske Samlingen i Oslo. Scharffenberg var aktiv med å rekruttere norsk maritimt mannskap til Kongostaten.

Norwegian bokmål

Related to
Conrad, Joseph (1857 - 1924) [no] seilte på samme floddamper på ulike tidspunkt

-Other actor
Norwegian bokmål

-Specification
seilte på samme floddamper på ulike tidspunkt
Norwegian bokmål
-Other actor
Norwegian bokmål

-Specification
svoger
Norwegian bokmål
Syvertsen, Jens Sigvart (1858 - 1893) [no] Ble Jens Sigvart Syvertsen rekruttert til Kongo av Johannes Scharffenberg? Scharffenberg var svært aktiv i å finne maskinister til Kongostatens flåte. Mens Scharffenberg var fra Moss, var Syvertsen fra Trøgstad.

-Other actor
-Specification
Ble Jens Sigvart Syvertsen rekruttert til Kongo av Johannes Scharffenberg? Scharffenberg var svært aktiv i å finne maskinister til Kongostatens flåte. Mens Scharffenberg var fra Moss, var Syvertsen fra Trøgstad.
Norwegian bokmål
Activity
Democratic Republic of the Congo (Country), Fristaten Kongo [no],

-Place reference
Democratic Republic of the Congo (Country), Fristaten Kongo [no],
-Spouse
Actor in
Norwegian bokmål

Reference
Dagbladet. 1896. ‘Norsk Eksportforretning i Kongo’, 24 June 1896.
Norwegian bokmål

Godøy, Bjørn. 2010. Solskinn og død. Nordmenn i Kong Leopolds Kongo. Oslo: Spartacus, s. 26-30, 42, 48, 52, 55, 56, 92, 125, 126.
Norwegian bokmål

Jasanoff, Maya. 2017. The Dawn Watch. Joseph Conrad in a Global World. London: William Collins.
Norwegian bokmål

Jenssen-Tusch, Harald. 1902. Skandinaver i Congo. Svenske, norske og danske mænds og kvinders virksomhed i den uavfhengige Congostat. København: Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, s. 24, 192, 194, 282, , 332*, 334*-36, 389 , 498, , 571, 576, *: angir foto
Norwegian bokmål

Lillehammer Tilskuer. 1896. ‘Fra Kongo’, 18 Februar 1896.
Norwegian bokmål

Scharffenberg, Johannes. 1896. ‘Congo. Foredrag den 29de januar og 5te februar 1896’. Det Norske Geografiske Selkabs Aarbog VII: 40–72.
Norwegian bokmål

Søbye, Espen. 2010. En mann fra forgagne århundrer. Overlege Johan Scharffenbergs liv og virke 1869-1965. En arkivstudie. Oslo: Forlaget Oktober.
Norwegian bokmål

Sørensen, Steinar. 1977. ‘Fra Kristiania til Kongostaten’. Byminner 2: 1–25.
Norwegian bokmål

Sørensen, Steinar. 1977. ‘Fra Kristiania til Kongostaten’. Byminner 2: 1–25.
Norwegian bokmål

Tygesen, Peter, og Espen Wæhle. 2007. Kongospor: Norden i Kongo, Kongo i Norden. Oslo: Universitetets Kulturhistoriske Museer.
Norwegian bokmål

Wæhle, Espen. 2008. ‘Historier bak Kongosamlingen’. Årbok for Bergen Museum 2007–2008, 54–60.
Norwegian bokmål

Wæhle, Espen. 2019. «Kolonialismens dampende fartøy i Kongostaten». I Mennesket og Havet, 73–98. Årbok for Norsk Maritimt Museum 2019. Oslo: Norsk Maritimt Museum.
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Oppføring i Digitalarkivet
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021038371505
-Id
021038371505
-System
DigitaltMuseum