Bærheim, Anders (1883 - 1960) [no]

Bærheim, Anders (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:59:32
30/05/2020 02:18:33
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/07e22022-c062-4426-aeb0-7215bc6f85ab | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bærheim, Anders
Norwegian bokmål

First name
Anders
Norwegian bokmål

Last name
Bærheim
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1883

-Time
1883
Death
1960

-Time
1960
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Anders Bærheim var knyttet til Stavanger-firmaet "Dreyers Grafiske Anstalt" i vel 60 år. (Dreyer Aksjeselskap). Bærheim var en stor lokalhistorisk samler. Fotoarkivet hans inneholder både egne bilder og svært mange bilder som andre profesjonelle og amatørfotografer har tatt.

Virkested:
0000-0000: Stavanger

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989
Risa, Lisabet, 1992
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3799

-Id
3799
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005389

-Id
021036005389
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål