Balle, Lauritz Nicolai (1825 - 1896) [no]

Balle, Lauritz Nicolai (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
22/06/2020 05:54:26
25/06/2022 01:36:53
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/07de135a-cc87-4323-89ae-cda12e6ff4b1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Balle, Lauritz Nicolai
Norwegian bokmål

First name
Lauritz Nicolai
Norwegian bokmål

Last name
Balle
Norwegian bokmål

Alternative name
Balle, Lars
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1825

-Time
1825
Death
1896

-Time
1896
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Grenaa i Danmark 31.10.1825, d. i Christiania 21.07.1896. G. m. Petronelle Andrea B. (1845-). Var først kjøpmann, begynte som fotograf i Grenaa i 1859. Ifølge Gleerup dukket han opp som fotograf i Norge allerede i 1861 i Sarpsborg. I 1861 kom han til Stavanger og fotograferte først med adresse Kleven, men flyttet i 1862 over til Bergelandsgaten. Ved folketellingen i 1865 var han bosatt i Kongsteinsgaten. Han reiste rundt og nevnes i 1865 som en av Stavangers 6 fotografer. I Egersund var han fra 1866/67 til 1880, i Larvik fra 1883 til 1884. Var også i Skien, Christiansand, Kragerø, Mandal og Christiania. Kom til Porsgrunn før 1878, og slo seg ned der når han ikke reiste rundt. Her stiftet han som den ivrige avholdsmann han var, i 1877/78, en Godtemplarlosje sammen med kaptein Reynolds. I Egersund hadde Balle teltatelier i haven hos Ohme, og fremkalte platene i hans kjeller. Dalane Folkemuseum opplyser at han var der like til ca. 1880, da Torjussen oppførte sitt atelier. Platene hans ble dessverre kastet under en opprydding i kjelleren. Sannsynligvis er noen av de eldste bybildene fra Egersund tatt av Balle.

Virkested:
Oslo
Skien
1860-?: Kragerø
1861-?: Sarpsborg
1861-1862: Stavanger; Olavskleven 14 A
1862-1865: Stavanger; Bergelandsgaten 41
1883-1884: Larvik
Kristiansand
Mandal

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980

Hvoslef, Kjell Lund: Sørlandets fag-fotografer og Sørlandske fotograflaug, 1988

Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
160

-Id
160
-System
FR
DigitaltMuseum
021036004993

-Id
021036004993
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål