Balle, Lauritz Nicolai (1825 - 1896) [no]

Balle, Lauritz Nicolai (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/10/2022 15:26:56
09/12/2023 00:02:46
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/07de135a-cc87-4323-89ae-cda12e6ff4b1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Balle, Lauritz Nicolai
Norwegian bokmål

First name
Lauritz Nicolai
Norwegian bokmål

Last name
Balle
Norwegian bokmål

Alternative name
Balle, Lars
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1825

-Time
1825
Death
1896

-Time
1896
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Grenaa i Danmark 31.10.1825, d. i Christiania 21.07.1896. G. m. Petronelle Andrea B. (1845-). Var først kjøpmann, begynte som fotograf i Grenaa i 1859. Ifølge Gleerup dukket han opp som fotograf i Norge allerede i 1861 i Sarpsborg. I 1861 kom han til Stavanger og fotograferte først med adresse Kleven, men flyttet i 1862 over til Bergelandsgaten. Ved folketellingen i 1865 var han bosatt i Kongsteinsgaten. Han reiste rundt og nevnes i 1865 som en av Stavangers 6 fotografer. I Egersund var han fra 1866/67 til 1880, i Larvik fra 1883 til 1884. Var også i Skien, Christiansand, Kragerø, Mandal og Christiania. Kom til Porsgrunn før 1878, og slo seg ned der når han ikke reiste rundt. Her stiftet han som den ivrige avholdsmann han var, i 1877/78, en Godtemplarlosje sammen med kaptein Reynolds. I Egersund hadde Balle teltatelier i haven hos Ohme, og fremkalte platene i hans kjeller. Dalane Folkemuseum opplyser at han var der like til ca. 1880, da Torjussen oppførte sitt atelier. Platene hans ble dessverre kastet under en opprydding i kjelleren. Sannsynligvis er noen av de eldste bybildene fra Egersund tatt av Balle.

Virkested:
Oslo
Skien
1860-?: Kragerø
1861-?: Sarpsborg
1861-1862: Stavanger; Olavskleven 14 A
1862-1865: Stavanger; Bergelandsgaten 41
1883-1884: Larvik
Kristiansand
Mandal

Norwegian bokmål

Has works/objects at
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980

Hvoslef, Kjell Lund: Sørlandets fag-fotografer og Sørlandske fotograflaug, 1988

Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
160

-Id
160
-System
FR
DigitaltMuseum
021036004993

-Id
021036004993
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål