Sosiokulturelle utviklingslinjer (178) [no]

Sosiokulturelle utviklingslinjer (norwegian bokmål), Kulturgeografi (swedish)

Outline of Cultural Materials

Description
...endringer i de grunnleggende forhold; lineære utviklingslinjer (f.eks. kulturstrømninger); sykliske utviklingslinjer (f.eks. motestrømninger og moter); dynamiske prosesser (f.eks. integrasjon, selektivt bortfall, kulturell evolusjon); vitnesbyrd om kulturretardering; vitnesbyrd om kulturell kontinuitet og stabilitet; etc. Se også: Befolkningsutvikling 161. Språklige strømninger 197. Draktmoter 291. Tendenser i byutvikling 369. Politiske bevegelser 668. [no]
Last changed
16/08/2021 10:58:25
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/07d875f7-a95d-4bda-a26f-f2a46bb2b0aa | RDF/XML | JSON-LD
Label
Sosiokulturelle utviklingslinjer
Norwegian bokmål

Kulturgeografi
Swedish

Description
...endringer i de grunnleggende forhold; lineære utviklingslinjer (f.eks. kulturstrømninger); sykliske utviklingslinjer (f.eks. motestrømninger og moter); dynamiske prosesser (f.eks. integrasjon, selektivt bortfall, kulturell evolusjon); vitnesbyrd om kulturretardering; vitnesbyrd om kulturell kontinuitet og stabilitet; etc. Se også: Befolkningsutvikling 161. Språklige strømninger 197. Draktmoter 291. Tendenser i byutvikling 369. Politiske bevegelser 668.
Norwegian bokmål

Förändringar i de grundläggande förhållandena; Utvecklingslinjer (ex. inom klädmodet, konsten); Dynamiska processer (ex. integration, selektivt bortfall, kulturell evolution); Belägg på kulturretardering; Belägg på kulturell kontinuitet eller stabilitet;
Swedish

Code
178
Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian