Work environment Place holder

Arbeidsmiljø (norwegian bokmål), Arbeidsmiljø (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:11:33
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/arbeidsmiljo
Label
Work environment
English

Arbeidsmiljø
Norwegian bokmål

Arbeidsmiljø
Norwegian nynorsk

Not used label
AMU
Norwegian bokmål

AMU
Norwegian nynorsk

Arbeid av barn og ungdom
Norwegian bokmål

Arbeid av barn og ungdom
Norwegian nynorsk

Arbeidsmiljøutval
Norwegian nynorsk

Arbeidsmiljøutvalg
Norwegian bokmål

Arbeidstilsynet
Norwegian bokmål

Arbeidstilsynet
Norwegian nynorsk

BHT
Norwegian bokmål

BHT
Norwegian nynorsk

Bedriftshelseteneste
Norwegian nynorsk

Bedriftshelsetjeneste
Norwegian bokmål

Gravide arbeidstakarar
Norwegian nynorsk

Gravide arbeidstakere
Norwegian bokmål

HMS
Norwegian bokmål

HMT
Norwegian nynorsk

Helse-, miljø- og sikkerheitsarbeid
Norwegian nynorsk

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
Norwegian bokmål

Helse-, miljø- og tryggleiksarbeid
Norwegian bokmål

Helse-, miljø- og tryggleiksarbeid
Norwegian nynorsk

Mellombels arbeidsplass
Norwegian nynorsk

Midlertidig arbeidsplass
Norwegian bokmål

Omplassering
Norwegian bokmål

Omplassering
Norwegian nynorsk

Skiftande arbeidsplass
Norwegian nynorsk

Skiftende arbeidsplass
Norwegian bokmål

Unge arbeidstakarar
Norwegian nynorsk

Unge arbeidstakere
Norwegian bokmål

Verneombod
Norwegian nynorsk

Verneombud
Norwegian bokmål

Broader concept
English
     Employment
English

Note
Forholdene for arbeidstakerne på en arbeidsplass, særlig de fysiske, vernetekniske, yrkeshygieniske og velferdsmessige forholdene.
Norwegian bokmål

Forholda for arbeidstakarane på ein arbeidsplass, særleg dei fysiske, vernetekniske, yrkeshygieniske og velferdsmessige forholda.
Norwegian nynorsk