Hallberg, Gerdt (1861 - 1917) [sv]

Hallberg, Gerdt (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:21
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/07bfd06d-8ecc-4bb2-bd2c-49fe1172af55 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hallberg, Gerdt
Swedish

First name
Gerdt
Swedish

Last name
Hallberg
Swedish

-Time
28.06.1861
Death
-Time
24.09.1917
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: CS 1878-1883, Chalmersska Slöjdeskolan i Göteborg.
FrKA 1883-1886, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd på stadsarkitektkontoret i Uppsala 1886-1893, på ritbyrån för riksdagshusbyggnaden i Stockholm 1893-1898.
Stadsarkitekt i Eskilstuna 1898-1902.
Egen verksamhet i Eskilstuna 1898-1917.

Lärarverksamhet: Tekniska skolan i Uppsala 1886-1893.
Tekniska skolan i Eskilstuna 1915.

Verk ett urval:
Södermanland-Närkes nationshus, St Olofsg 15, Uppsala 1896-1897.
Frimurarelogen i Eskilstuna.
Affärs- och bostadshus, V Storgatan, Nyköping 1905 (tillsammans med Leth).

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 251.
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 105.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 63.
H8D 1911:670, 1916:621, 1917:46.
Ehn, Ola m fl: Stadsbildens framtid. Om konstnärligt och historiskt värdefull bebyggelse i Uppsala. Uppsala, Stockholm och Göteborg, 1964.
Bergman, Mats och Montelius, Jan-Olof: Nationshusen i Upsala. En beskrivning tillägnad Upsala universitet vid dess 500-årsjubileum. Uppsala. 1977.
Ehn, Ola: De första nationshusen, Uppsala 1972-1973.
Axel-Nilsson, Christian och Walukiewicz, Ulla: Nyköping. Kulturhistorisk byggnadsinventering. Nyköping, 1979.
Swedish

Alternative id
Primus: 601

-Id
601
-System
Primus
DigitaltMuseum: 011034076397

-Id
011034076397
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish