URI
http://kulturnav.org/071b4581-2664-4d3c-b7c7-45fec149d013 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Kjele
Norwegian bokmål

Definition
en kombinasjon av kjelbeholder, brenner, pumpe og automatikk som er konstruert for å overføre forbrenningsvarme til et vann- eller luftbasert oppvarmingssystem
Norwegian bokmål

Broader concept
     Document
English
          Normative document
English
               Regulation
English

Web reference
Norwegian bokmål