Published
Status

URI
http://kulturnav.org/06edfe55-d214-4ab7-b45c-d27e7689da62 | RDF/XML | JSON-LD
Label
photograms
English

fotogrammid
Estonian

Alternative label
Rayographs
English

Schadograms
English

Schadographs
English

cameraless images
English

cameraless photographs
English

lensless photographs
English

photogram
English

photographs, cameraless
English

photographs, lensless
English

physiotypes
English

rayograms
English

shadow pictures
English

shadowgraphs (photograms)
English

Scope note
Photographs produced without a camera, usually by placing an object directly on sensitized paper and exposing it to light. Includes Talbot's first photographs, which he called photogenic drawings. In the early 20th century the term was sometimes used to mean all photographs.
English

Fotod, mis on valmistatud ilma kaamerata, tavaliselt asetades objekti vahetult valgustundlikule paberile ja säritades seda valgusega. Hõlmab Talboti esimesi fotosid, mida ta nimetas fotogeenseteks joonisteks. 20. sajandi alguses kasutati seda terminit sageli kõigi fotode tähistamiseks.
Estonian

Broader concept
English
               visual works (works)
English
                    <visual works by material or technique> - Guide term
English
                         photographs
English
                              <photographs by technique> - Guide term
English
                                   <photographs by processing or presentation technique> - Guide term
English

-Text
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2018.
Estonian
Editorial note
Imported from http://vocab.getty.edu/aat/300127296 February 27, 2019 4:27:04 PM CET
English

Importert fra http://vocab.getty.edu/aat/300127296 27.02.2019 16:27:04
Norwegian bokmål

Importerad från http://vocab.getty.edu/aat/300127296 2019-02-27 16:27:04
Swedish