Andersen, Thor (1909 - ) [no]

Andersen, Thor (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:00:57
06/08/2022 01:21:39
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/06d1708f-d753-413b-ba60-5308590d4237 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Andersen, Thor
Norwegian bokmål

First name
Thor
Norwegian bokmål

Last name
Andersen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1909

-Time
1909
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Fredrikstad 11.08.1909. Begynte i lære hos Anders B. Wilse, og tok svenneprøven i 1938. Arbeidet videre hos Carl Normann på Hamar, hvor mesterbrevet ble løst i 1939. I april 1940 åpnet han firma Polyfoto i Kristiansand, et firma han har drevet frem til 1985. Han har alltid vært ivrig i arbeidet både for den lokale håndverkerforening og for lauget som han har vært medlem av siden 1945. Oldermann i Sørlandske fotograflaug 1950-1952. Æresmedlem fra 1978. Han var også medlem av Oslo Kamera Klubb.

Virkested:
1937-1940: Hamar.
1940-1985: Kristiansand; Kirkegt. 26.
1937-0000: Oslo

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:

Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR).
Norsk fotografisk tidsskrift 65(1979) : 6, s. 31 (70) år
Hvoslef, Kjell Lund: Sørlandets fag-fotografer og Sørlandske fotograflaug, 1988.
Svinningen, Tone. Forenkler vi våre motiver for meget? Bildet lever! 8 (2002)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
72

-Id
72
-System
FR
DigitaltMuseum
021036004865

-Id
021036004865
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål