Finne, Theodor (1874 - 1938) [no]

Other languages: Finne, Theodor (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
04/06/2024 16:27:13
08/06/2024 03:50:51
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/06b66bdb-fbbd-4e03-b062-9221efff792c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Finne, Theodor
Norwegian bokmål

First name
Theodor
Norwegian bokmål

Last name
Finne
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1874

-Time
1874
Death
1938

-Time
1938
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 09.04.1874 - død 0.12.1938
Født i Christiania. I lære hos Joh. Lund 1891/92, ansatt hos Sandels, Fredrikstad og hos Gustav Borgen, Christiania. Begynte eget firma 1.5.1895. Det ble i 1939 overtatt av sønnen Thore Fredrik F., som i 1938 også hadde kjøpt "Borgens Atelier". Dette flyttet han i 1939 til Karl Johans gate 19, og drev begge firmaene under firmanavnet "Fotograf Finne" til han i 1952 solgte det til Bent Harald Lund, som nu driver det med firmanavnet "Fotograf Finne, Bent Lund". Finne hadde mange tillitsverv blant fotografene. Firmaet ble nedlagt i juni 1987. Platesamlingen ble da deponert i SFFR inntil den i 199? ble overført til Nationalbiblioteket i Oslo.

Virkested:
1895-1937: Oslo; Karl Johansgd. 19

Norwegian bokmål

-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Reference
Kilde: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
648

-Id
648
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005861

-Id
021036005861
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
F3DF6D96-2753-49BE-96E1-A72E17E5C022

-Id
F3DF6D96-2753-49BE-96E1-A72E17E5C022
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål