8766 LURØ / LURØEN (Postgård) [no]

8766 LURØ / LURØEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:52:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0637da99-0ffb-4fd4-bc1b-0922211c0ead | RDF/XML | JSON-LD
Name
8766 LURØ / LURØEN
Norwegian bokmål

Alternative name
LURØ / LURØEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01.10.1845
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål

Termination
?

-Time
?
Code
8766
Type
Norwegian bokmål

History

LURØ / LURØEN var ifølge historien postgård før 1787. Borger Isak Dass skulle i ca 1800 være den som ordnet med posten ved postgården.

ANKLAKKEN sees først som anløpssted for dampskip i "Beskrivelse over Norges off. poststeder" august 1838, men har antakelig også langt tidligere vært anløpssted for "båtpostene".

Poståpneriet kom først i virksomhet fra 1.10.1845, og ifølge portotabellen var navnet da ANKLAKKEN. Skriv 5.8.1844 i sirksaml. Lover/anordn. 1844, side 371.

I portotaksten februar 1847 er navnet endret til LURØEN (Anklakken er fortsatt dampskipsanløpsstedet).

I forklaring til poststedenes beliggenhet pr 12.8.1848 er navnet igjen endret, nå til LURØ, i samme prestegjeld, Helgeland fogderi, under Nordland postkontor, (Namsos fra 1866) og lagt under Bodø postdistrikt fra 1.7.1886. Sirk. 14, 25.6.1886.

I portotakster fra juli 1849 t.o.m. 1855 er navnet betegnet LURØ (Anklakken), senere bare LURØ.

Ved Kgl.res 11.6.1857 ble det bestemt at poståpneriet skulle flytte fra Anklakken til Lurøen (dette er trolig stedet Lurøsjøen). Sirk., 28.7.1857.

Det finnes videre noteringer som tyder på at poståpneriet i 1887 var i drift bare fram til september, men at det i 1888 igjen var i full virksomhet. Poståpneriet brente ned den18.6.1889 og flyttet trolig tilbake til Anklakken. Fra 1.7.1892 ble poståpneriet igjen flyttet tilbake til Lurø (Lurøsjøen).

Navnet ble fra 15.2.1908 endret til LURØY. Sirk. 6, 13.2.1908.

Poståpneriet ble fra 1.7.1910 lagt under Sandnessjøen postdistr. Sirk. 31, 29.6.1910.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 8766 LURØY tildelt postnr 8767.

Ifølge "Norske Filatelistika" ble datostempel tilsendt den 2.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(8766)
Poståpnere/styrere:
(Isak Dass ved postgården i ca 1800)
N. Eitran antakelig først tilsatte poståpner fra 1.10.1845.
Proprietær Daniel Dundas 1.7.1857.
Gårdbr. Isak Jørgen Dundas 1.1.1883.
Handelsm. M. Knudsen 30.11.1893 (f. 1855).
Telefonbest Anna Knutsen 1.1.1927 (f. 1884).
Ds.eksp. Rollaug Marie Pettersen 1.9.1949 (f. 1917).
Poststyrer Kirsti Aslaksen vikar fra 1.2.1985.
Postmester Geir Johansen 20.7.1998.

Den først kjente årlige poståpnerlønnen var i 1857 16 Spd. Deretter de første år:

1872 1883 1888 1897 1901 1906 1909 1914 1917
Spd. 24
Kr 120 160 260 350 450 600 650 700

Fra 1.7.1917 ble det også gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01.10.1845 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01.10.1845 ?

--Earliest time
01.10.1845
--Latest time
?
Alternative id
DigitaltMuseum: 021166443567

-Id
021166443567
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål