Organisasjoner - juridisk form [no]

Organisasjoner - juridisk form (norwegian bokmål), Organisationer - juridisk form (swedish)

Metadata for Organization

31/08/2020 09:31:51
In operation
Status

URI
http://kulturnav.org/05fed7f3-302f-4f92-92f5-89e24e7d45af
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 9 of 9 hits.
Name
Organisasjoner - juridisk form
Norwegian bokmål

Organisationer - juridisk form
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

Dataset