Extra curricular activities Place holder

Skolefritidsordning (norwegian bokmål), Skulefritidsordning (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:01
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/skolefritidsordning
Label
Extra curricular activities
English

Skolefritidsordning
Norwegian bokmål

Skulefritidsordning
Norwegian nynorsk

Not used label
SFO
Norwegian bokmål

SFO
Norwegian nynorsk

Broader concept
English

Note
**
Norwegian bokmål

Eit tilbod før og etter skuletid til barn frå 1. til 4. klasse. Barn med spesielle behov kan få dette tilbodet frå 1. til 7. klasse.
Norwegian nynorsk