Bolter, Leif (1941 - ) [sv]

Bolter, Leif (swedish)

Persons VIAF

Description
Leif Gunnar Bolter född 15 maj 1941 i Stockholm, är en svensk skulptör. [sv]
Life role
Dataset
Last changed
24/02/2022 17:31:17
21/05/2022 05:59:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/05a2c558-d960-4966-87ab-861bcc37a5d2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bolter, Leif
Swedish

First name
Leif
Swedish

Middle name
Gunnar
Swedish

Last name
Bolter
Swedish

Other name
Leif Bolter Rak namnföljd

-Name
Leif Bolter
Swedish

-Specified
Rak namnföljd
Swedish
Description
Leif Gunnar Bolter född 15 maj 1941 i Stockholm, är en svensk skulptör.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
15/05/1941

-Time
15/05/1941
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

DigitaltMuseum
0210311388534
-Id
0210311388534
-System
DigitaltMuseum