Lindström, Sune (1906 - 1989) [sv]

Lindström, Sune (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:59
02/07/2022 00:23:15
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/058c683d-6910-46c8-b5bf-d2cdb6b2821d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lindström, Sune
Swedish

First name
Sune
Swedish

Last name
Lindström
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
02/11/1906 Malmö (Stad) [sv], ,

-Time
02/11/1906
-Place reference
Malmö (Stad) [sv], ,
--Place
Swedish
Death
31/10/1989 Växjö (Stad) [sv], ,

-Time
31/10/1989
-Place reference
Växjö (Stad) [sv], ,
--Place
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

Utbildning: Studentexamen vid Högre Allmänna Läroverket på Östermalm i Stockholm 1926.
KTH 1926-1931, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Bauhaus, Dessau höstterminen 1928.

Verksamhet: Anställd på Kooperativa Förbundets arkitektkontor, Stockholm 1931-1932, Byggnadsstyrelsens stadsplanebyrå 1932-1935, Djurgårdskommissionen 1936.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen från 1933.
Chef för HSB:s riksförbunds stadsplanebyrå 1937-1939.
Egen arkitektverksamhet i Stockholm 1932-1940.
Regionplanechef i Göteborg 1940-1944.
Anställd i VBB, AB Vattenbyggnadsbyrån, från 1944.

Andra uppdrag: Ledamot av tidskriften Byggmästarens redaktion och styrelse 1934 och 1935, redaktör 1936-1940.
Sakkunnig i stadsplaneutredningen 1942.
Ledamot av markutredningen och naturskyddsutredningen.
Sakkunnig i rådet för samhällsplanering 1955-1959.
Styrelseledamot Nordiska institutet för samhällsplanering 1967-1969, Scandic Planning Development.
Ledare för forskningsgrupperna SCAFT (trafiksäkerhet) och SCAPE (stadsbyggnadsekonomi).

Lärarverksamhet: Lärare i stadsbyggnad vid KTH 1938-1947, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Professor i stadsbyggnad vid CTH 1956-1969, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Medlemskap: STF 1931, Svenska Teknologföreningen, ledamot av styrelsen för avd A (Svenska arkitektföreningen) 1933-1934 och 1937, avdelningens sekreterare 1935-1936, ledamot av föreningens styrelse 1935.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Vägen till trafiksäkerhet. 1970. Tillsammans med Olof Gunnarsson.
Byggmästaren 1929 sid 96, Bauhaus; ibid 1932 sid 135, Nordisk byggnadsdag 1932; ibid 1934 sid 242, Tranan (biograf); ibid 1935 sid 152, Inredning av ett trafikflygplan Fokker FXXII för AB Aerotransport; ibid 1938:17 sid 178, Översikt och systematisering. Stadsplaner; ibid 1938:29 sid 302, Stadsplaner; ibid 1940:22 sid 300, Fritidsreservat; ibid 1940:24 sid 329, Stadshus och stadshotell i Karlskoga; ibid 1942:18 sid 263, Stadsbyggnadsproblem; ibid 1943:10 sid 137, Bostadstävlingen. Etapp 2, stadplanen; ibid 1945:10 sid 191, Stadsplaneförslag i Saltsjöbaden; ibid 1946:24 sid 428, Villa i Djursholm; ibid 1950:9 sid 172, En -historisk- stadsplanetävling; ibid 1951:10 sid 153, MEA inredningar 1930-1950; ibid 1952-A:3 sid 65, Idétävling om stadsplan för Kallerstaområdet, Linköping; ibid 1957-A:3 sid 52, Tävlingsförslag, Wenner-Gren Center; ibid 1960-A:11 sid 240, Bostadsområde i Täby, kv Näsbydal; ibid 1961-A:1 sid 4, Svensk ambassad i New Dehli; ibid 1962-A:6 sid 152, Radio- och TV-staden i Stockholm; ibid 1962-A:6 sid 164, Wenner-Gren Center - forskarcentrum i Stockholm.
Arkitektur 1970:11 sid 19, Radio- och TV-anläggningen i Stockholm.

Verk ett urval:
Inredning av trafikflygplan och biografer 1931-1933.
Ombyggnad av MEA, Militärekiperings AB, i Stockholm 1931-1934.
Stadshus och hotell i Karlskoga 1938-1939.
Vattenverk och vattentorn i bl a Örebro och Kuwait.
Villa i Djursholm, tillsammans med Ragna Lindström.
Stadsplan för Reimersholme, Stockholm, 1942-1944, tillsammans med arkitekterna Harry Egler och Fred Forbat.
Stadsplaner och generalplaner för bl a Täby Centrum.
Bostadsområde för HSB i Täby, kv Näsbydal. 1960, tillsammans med Alf Bydén och Åke Arell.
Generalplan för Karachi, Pakistan.
Regionplan för Göteborg med omgivning, 1940-1944, Sundsvall med omgivningar, 1949-1954.
Svenska ambassaden i New Dehli,1959, tillsammans med Jöran Curman.
Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, Stockholm, 1961, tillsammans med Alf Bydén.
Byggnad för Sveriges Radio och Television, Oxenstiernsgatan 2, Stockholm, 1961, tillsammans med arkitekterna Erik Ahnborg och P Kühl.
Bostadsområde för HSB, Grindtorp, Täby, 1966, tillsammans med Alf Bydén m fl.
Berwaldhallen, Strandvägen 69, 1976-1979, tillsammans med arkitekt Erik Ahnborg för VBB, Vattenbyggnadsbyrån.

Swedish

Parent Of
Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1261.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Löwgren, Eva (red): Vem är det. Svensk biografisk handbok 1973. Stockholm, 1972.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Nordqvist, Stig (red): Sagt av Sune Lindström. 1966.
Dagens Nyheter 1989-11-07, Holm Lennart: nekrolog.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
1144

-Id
1144
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076825

-Id
011034076825
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish