Patrullbåt typ Jägaren [sv]

Other languages: Patrullbåt typ Jägaren (swedish)

Svenska marinens klasser för örlogsfartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Klass inom svenska marinen bestående av en patrullbåt sjösatta 1972. Varv: Bergens Mekaniske Verksteder A/S, Bergen, Norge. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/054eeff5-4580-4f1e-b5b3-9b7010466ecc | RDF/XML | JSON-LD
Name
Patrullbåt typ Jägaren
Swedish

Description
Klass inom svenska marinen bestående av en patrullbåt sjösatta 1972. Varv: Bergens Mekaniske Verksteder A/S, Bergen, Norge.
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Measurement
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
140
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
36,5
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
6,2
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
1,6
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish