Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:14:25
10/08/2019 03:10:02
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0539be87-e642-4797-b692-b6a58c6fa3f1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Carlsund, Otto
Swedish

First name
Otto
Swedish

Middle name
Edvard
Swedish

Last name
Carlsund
Swedish

Alternative name
Carlsund, O. .E
Swedish

Title
riksdagsman

-Title
riksdagsman
Swedish

sjökapten

-Title
sjökapten
Swedish

varvschef

-Title
varvschef
Swedish

Wikipedia

Birth
-Time
01.10.1809
-Place reference
--Place
Death
-Time
24.01.1884
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Otto Carlsund var sjökapten, fartygskonstruktör och chef för Motala verkstad 1843-1870.
Han var också riksdagsman 1870-1872 samt 1879-1882 och ledamot av Sjöförsvarskommittén 1880-1882.

Under hans tid som chef byggdes på Motala verkstad 270 ångbåtar samt ett stort antal andra produkter såsom lok, mudderverk och järnbroar. Otto Carlsund var den förste i Sverige som använde och dessutom förbättrade, John Ericssons propeller.

Swedish

Has constructed
Reference
Svenskt biografiskt lexion, sjunde bandet. 1927
Swedish

Alternative id
DigitaltMuseum: 021035593918

-Id
021035593918
-System
DigitaltMuseum