Fartyg ägda av Gustaf Erikson (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Fartyg ägda av Gustaf Erikson (swedish)

Watercraft

Description

Fartyg ägda av den åländske redaren Gustaf Erikson och hans efterföljare samt rederier relaterade till dem. [sv]

Dataset
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
17.10.2019 10:56:26
In operation
Status

URI
http://kulturnav.org/051306b4-ab3f-4d6c-8d41-9b8bdbe27001
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 4 of 4 hits.
Barkentine
Name
Fartyg ägda av Gustaf Erikson
Swedish

Description
Fartyg ägda av den åländske redaren Gustaf Erikson och hans efterföljare samt rederier relaterade till dem.
Swedish

Content type
Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish

Danish

French


Norwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Project
Norwegian bokmål


Dataset owner