9620 QVALSUND [no]

9620 QVALSUND (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
11/06/2018 13:41:10
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/04fb21b5-369a-479a-b448-00d77c795010 | RDF/XML | JSON-LD
Name
9620 QVALSUND
Norwegian bokmål

Alternative name
KVALSUND
Norwegian bokmål

QVALSUND
Norwegian bokmål

Code
9620
History

QVALSUND
Det er ikke funnet bekreftelse på når det offentlig ble opprettet poståpneri i Kvalsund. Poststedet sees først i en fortegnelse fra 1808 over "Poståpnerier som skal forsynes med nytt segl grunnet skifte av Konge" (Christian VII døde, Frederik VII overtok). Navnet er da skrevet QVALSUND. Poståpneriet kan altså ha vært i virksomhet tidligere.

Senere er poståpneriet ikke nevnt før i portotabell 1833 i sideruten (om vinteren) mellom Hammerfest og Havøesund. Fra "Beskrivelse over Norges offentlige brevposter 1838" er navnet skrevet KVALSUND.

Poståpneriet er først lagt under Alten posteksp. (opprettet 1807). Fra 1.10.1859 lagt under Hammerfest posteksp.

Det ser ut for at poståpneriet i mange år bare var i virksomhet om vinteren, og at posten ellers ble sendt leilighetsvis. Det er ikke funnet noteringer om overgang til helårlig virksomhet.

Postgangen til Finnmark ble 1813 ført fram hver 3.uke. Fra Alta til KVALSUND ble posten ført sjøveien, og fra KVALSUND til Hammerfest som tidligere over land. På samme måte fra KVALSUND til Kistrand prestegård.

I 1890 er notert at poståpneriet lå på Stennes (?) ved østsiden av Kvalsund-bukten.

Poståpneriet var grunnet krigshandlingene evakuert fra ultimo 1944. Ble gjenopprettet november 1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1..1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 9620 KVALSUND tildelt postnr 9621.

Ifølge "Håndbok over Norske Filatelistika" nyttet poståpneriet først 3-rings kassasjonsstempel nr 162 (ca 1855/56) og fikk datostempel av vanlig type først i 1883.

(9620)
Poståpnere/styrere:
Den først noterte poståpner sees i en timeseddel fra 1810 som er attestert av Klerck.
Senere av Henchel, uten at det finnes dato.
Faktor Peder Dass er notert i 1857.
Faktor Henrick Peters 23.9.1861.
Gårdbr. Christian Arild kst. i 1862.
Faktor Svend Eriksen 12.9.1863.
Handelsm. Wilhelm Schwendsen 29.11.1867.
Handelsm. Andr. Buck 1.7.1876.
Handelsm. og ds.eksp. Ole Nilsen 1.7.1879 (f.1841).
Handelsbest. Odin Kristoffer Nilsen 14.10.1918 (f.1891).
L. Herness 1.9.1921.
Ds.eksp. Hjalmar Pedersen Mjånes 1.7.1936 (f.1887).
Haldis Sabbasen vikar 1.6.1958, kst.1.9.1958, fast 1.7.1960 (f.1908).
Poststyrer Katrine Banne Brønnes 1.2.1975 (f.1928).
Posteksp. Signe Ovedie Johansen 1.11.1978 (f.1918).
Postkass. Jan Knut Israelsen 1.7.1985 (f.1931).
Postst. Randi Solli Pedersen 1.11.1995.

Poståpnere hadde antakelig før 1857 bare gebyrer som betaling. Årlig lønn fra:

1857 1876 1877 1887 1904 1908 1917
Spd. 4 12
Kr 64 80 150 350 450

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166443965

-Id
021166443965
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål