Normann, Carl Gustav (1886 - 1960) [no]

Other languages: Normann, Carl Gustav (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:38:28
25/05/2024 02:22:33
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/04e82e84-567c-43a3-af22-b13bcbdfc7b8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Normann, Carl Gustav
Norwegian bokmål

First name
Carl Gustav
Norwegian bokmål

Last name
Normann
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Store norske leksikon

lokalhistoriewiki.no

Birth
1886

-Time
1886
Death
1960

-Time
1960
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Østersund 22.10.1886, Sverige, død 08.01.1960. Sønn av Sivert Larsen og Sofie Norman, gift med Dora With, 4 sønner. Utlært i Stockholm og hos Oscar Holthe i Trondheim. Begynte som omreisende landskapsfotograf i 1906, flyttet til Christiania i 1909, og til Hamar i 1916. Her hadde han lokaler i den gamle posthusgården som brente i 1935, og hele plate- og filmarkivet gikk tapt. Han reiste stadig rundt og fotograferte landskaper, og inntil 1932 arbeidet han bare med landskapsfotografier og prospektkort, men åpnet da atelier for portrettfotografering i Strandgaten. Dette atelieret ble senere Flyttet til Torvgaten 13, og overtatt av hans sønner. "Normann Kunstforlag" har hovedsete i Oslo, og er et av landets største prospektkortforlag. Normann fikk Kongens fortjenestemedalje i gull i 1956.

Virkested:
1909-1916: Oslo
1916-1950: Hamar
1906-1909: Omreisende fotograf

Norwegian bokmål

-Organization/collection
Reference
Kilder:

Norsk fotografisk tidsskrift 33(1947) : 1, s. 10 (60 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 42(1956) : 7, s. 114 (70 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 46(1960) : 1, s. 17 (nekrolog)
Norsk fagfoto 14(1977) : 6, s. 196-200
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Fotografi 14(1981) : 4, s. 56-59
Norske fotosamlinger, 1989
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Nes, Trygve: Hjartdal i bilder, Skien 1992
Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2167

-Id
2167
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007946

-Id
021036007946
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål