Normann, Carl Gustav (1886 - 1960) [no]

Normann, Carl Gustav (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:00:33
13/08/2022 01:42:25
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/04e82e84-567c-43a3-af22-b13bcbdfc7b8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Normann, Carl Gustav
Norwegian bokmål

First name
Carl Gustav
Norwegian bokmål

Last name
Normann
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1886

-Time
1886
Death
1960

-Time
1960
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Østersund 22.10.1886, Sverige, død 08.01.1960. Sønn av Sivert Larsen og Sofie Norman, gift med Dora With, 4 sønner. Utlært i Stockholm og hos Oscar Holthe i Trondheim. Begynte som omreisende landskapsfotograf i 1906, flyttet til Christiania i 1909, og til Hamar i 1916. Her hadde han lokaler i den gamle posthusgården som brente i 1935, og hele plate- og filmarkivet gikk tapt. Han reiste stadig rundt og fotograferte landskaper, og inntil 1932 arbeidet han bare med landskapsfotografier og prospektkort, men åpnet da atelier for portrettfotografering i Strandgaten. Dette atelieret ble senere Flyttet til Torvgaten 13, og overtatt av hans sønner. "Normann Kunstforlag" har hovedsete i Oslo, og er et av landets største prospektkortforlag. Normann fikk Kongens fortjenestemedalje i gull i 1956.

Virkested:
1909-1916: Oslo
1916-1950: Hamar
1906-1909: Omreisende fotograf

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:

Norsk fotografisk tidsskrift 33(1947) : 1, s. 10 (60 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 42(1956) : 7, s. 114 (70 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 46(1960) : 1, s. 17 (nekrolog)
Norsk fagfoto 14(1977) : 6, s. 196-200
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Fotografi 14(1981) : 4, s. 56-59
Norske fotosamlinger, 1989
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Nes, Trygve: Hjartdal i bilder, Skien 1992
Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2167

-Id
2167
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007946

-Id
021036007946
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål