Rituale (788) [no]

Other languages: Rituale (norwegian bokmål), Ritual (swedish)

Outline of Cultural Materials

Description
...sedvaner som gjenspeiler befrielse fra uro gjennom utførelse av gjentatte eller overdrevent nøyaktige symbolske handlinger; obligatoriske fakter (f.eks. gjøre korsets tegn); atferd som gjentas (f.eks. klokkeringing, brenne lys, stenke med vievann); fremsi stereotype formler (f.eks. velsignelser); mekanisk bønn (f.eks med rosenkrans, med bønnehjul); fremsi litanier og liturgier (f.eks. trosbekjennelser og messer); prosesjoner; pilegrimsreiser; etc. Se også: Religiøs dyrkelse 782. Utforming ... ...sedvaner som gjenspeiler befrielse fra uro gjennom utførelse av gjentatte eller overdrevent nøyaktige symbolske handlinger; obligatoriske fakter (f.eks. gjøre korsets tegn); atferd som gjentas (f.eks. klokkeringing, brenne lys, stenke med vievann); fremsi stereotype formler (f.eks. velsignelser); mekanisk bønn (f.eks med rosenkrans, med bønnehjul); fremsi litanier og liturgier (f.eks. trosbekjennelser og messer); prosesjoner; pilegrimsreiser; etc. Se også: Religiøs dyrkelse 782. Utforming av ritualer til lengre seremonier 796. Tallsymbolikk 801. [no]
Last changed
19/03/2024 20:04:15
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/04d65e3c-6457-445f-82cb-f411fed977ef | RDF/XML | JSON-LD
Label
Rituale
Norwegian bokmål

Ritual
Swedish

Description
...sedvaner som gjenspeiler befrielse fra uro gjennom utførelse av gjentatte eller overdrevent nøyaktige symbolske handlinger; obligatoriske fakter (f.eks. gjøre korsets tegn); atferd som gjentas (f.eks. klokkeringing, brenne lys, stenke med vievann); fremsi stereotype formler (f.eks. velsignelser); mekanisk bønn (f.eks med rosenkrans, med bønnehjul); fremsi litanier og liturgier (f.eks. trosbekjennelser og messer); prosesjoner; pilegrimsreiser; etc. Se også: Religiøs dyrkelse 782. Utforming av ritualer til lengre seremonier 796. Tallsymbolikk 801.
Norwegian bokmål

Sedvänjor som avspeglar befrielse från oro genom upprepade eller överdrivet noggranna symboliska handlingar; Obligatoriska gester (ex. korstecken); Upprepning (ex. klockringning, ljuständning, bestänkande med vigvatten); Läsning av stereotypa formler (ex. välsignelser); Makaniskt bedjande (ex. med radband, med bönekvarn); Recitation av litanior och liturgier (ex. trosbekännelser, mässor); Processioner; Pilgrimsresor;
Swedish

Code
788
Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian