Norman, Magdalene (1877 - 1979) [no]

Norman, Magdalene (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
22/06/2020 05:54:17
15/01/2022 02:34:06
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/04bd183f-fc10-46ff-b54e-c1dce4db52db | RDF/XML | JSON-LD
Name
Norman, Magdalene
Norwegian bokmål

First name
Magdalene
Norwegian bokmål

Last name
Norman
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1877

-Time
1877
Death
1979

-Time
1979
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født på Korsnes i Tysfjord. Datter av Nicolay Norman, handelsmann, poståpner og d/s ekspeditør på Korsnes. Som 17-åring gikk hun i fotolære i Trondheim. Etter en tid som lærling startet hun egen fotoforretning i Kjøpsvik, Lødingen og Tromsø. Hun reiste til Amerika og oppholdt seg der i fire år og etablerte seg så på Korsnes, siden i Harstad. Årene mellom 1910 og 1918 tilbrakte hun i Harstad under firmanavnet Norman & Co., senere Norman og Thode. Frk. Thode var hennes medarbeider. Fotosamlingen etter henne består hovedsakelig av portretter som var hennes spesialitet. Det finnes en mindre glassplatesamling på hennes hjemsted Korsnes.

Virkested:
1910-1918: Andøy
1910-1918: Hamarøy
1910-1918: Harstad

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989
Skjema 25.02.1987
Skjema Trondarnes Distriksmuseum 20.10.1997
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2164

-Id
2164
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007943

-Id
021036007943
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål