Published
Status

URI
http://kulturnav.org/04a622b2-0236-4b50-b45e-fbcfd66fb3d1 | RDF/XML | JSON-LD
Label
space photography
English

kosmosefotograafia
Estonian

Alternative label
photography, space
English

Scope note
Refers to the activity of taking of photographs from beyond the Earth's atmosphere. For photography specifically of celestial bodies or astronomical phenomena, use "astronomical photography." For photography of the Earth from aircraft within the Earth's atmosphere, use "aerial photography."
English

Viitab fotode tegemisele väljaspool Maa atmosfääri. Fotode kohta, mis on spetsiifiliselt tehtud taevakehadest või astronoomilistest nähtustest, kasutage terminit „astrofotograafia“. Maa atmosfääris asuvatelt õhusõidukitelt tehtud piltide kohta kasutage terminit „aerofotograafia“.
Estonian

Broader concept
English
English
                         photographic techniques
English
                              picture-taking techniques
English
                                   <picture-taking techniques by location or context> - Guide term
English

Narrower concept
Editorial note
Imported from http://vocab.getty.edu/aat/300134750 February 26, 2019 4:35:47 PM CET
English

Importert fra http://vocab.getty.edu/aat/300134750 26.02.2019 16:35:47
Norwegian bokmål

Importerad från http://vocab.getty.edu/aat/300134750 2019-02-26 16:35:47
Swedish