Thomsen, P. M. [no]

Other languages: Thomsen, P. M. (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
02/05/2024 08:11:00
08/06/2024 05:43:37
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/049dc9cf-a0e1-4a8f-81a9-554752ded4c5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Thomsen, P. M.
Norwegian bokmål

First name
P. M.
Norwegian bokmål

Last name
Thomsen
Norwegian bokmål

Alternative name
Peter Marinus
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

P.M. Thomsen annonserte i Drammens Tidende 10. juni 1858 for "vellykkede og smukt retoucherede Fotografier samt Daguerreotypier.", og i samme avis 6. juli 1858 at oppholdet varer noen få dager til.

Kompanjong i fotograffirmaet "Olsen & Thomsen", som ble opprettet i 1859 med adresse Theatergaden 9.
I 1860 var adressen Agersgaden 7, i 1865 Nedre Slotsgd. 21.

Kompaniskapet opphørte, jfr annonse i 1865 med "P. M. Thomsen (af forrige Firma Olsen & Thomsen)".

En annonse i Christiania Intelligenssedler 22. mai 1865 kunngjør at P.M. Thomsen slutter som fotograf, og negativplater og atelier overtas av Mimi (Marie) Frellsen.

Ifølge Bonge (1980) er P.M. Thomsen samme som Marie Thomsen, men dette virker usikkert, mangler verifisering. (P.M Thomsen er nevnt som en av flere "Lagrettesmænd" i Aftenposten 27. august 1861. Aftenposten 17.11.1888 har en annonse for Marie Thomsen, "Elev af Portrætmaler Olsen").

Virkested:
1859: Theatergaden 9
1860: Oslo; Akersgaten 7
1865: Oslo; Nedre Slotsgt. 21

Norwegian bokmål

Related agent
-Other actor
Norwegian bokmål
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
-Text
Christiania Intelligentssedler 22. mai 1865
Norwegian bokmål
Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

FR
2824

-Id
2824
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008999

-Id
021036008999
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål