Export [sv]

Information i KulturNav kan exporteras till olika filformat och på flera sätt. Vilka möjligheter som finns styrs av din behörighet. Exportfunktionerna är kopplade till inloggade användare.

Export av information kan göras från dataset och mappar i olika filformat. Datadumpar - hela stycken av KulturNavs databas - kan exporteras genom att definiera en söksträng. Läs mer om detta nedan. Alla publicerade data är dessutom tillgängliga att i rådataform plocka ut och spara genom KulturNavs API.

 • Dataset exporterar du om du vill ha ut ett helt dataset. Dataset kan innehålla mycket stora mängder av data. Läs mer om dataset.
 • Mappar gör att du kan välja ut information från många olika dataset som ett urval i en mapp anpassat att exportera ut. Urval kan vara av olika kategorier av information. Detta medför att det som exporteras ut från en mapp i normala fall enbart är information som är gemensam för de data som ligger i mappen. Du kan få ut mer fullständiga data genom att i egenskapen Innehåll ange den kategori man vill ha ut fullständiga data från i stället för grundvärdet Alla typer. Om du t ex har både termer och händelser i en mapp, kan du få ut fullständiga egenskaper för termer genom att välja Term i egenskapen Innehåll vid redigering av mappen före du exporterar ut data.

Filformat

Informationen i KulturNav kan returneras i följande format:

 • CSV. En komma-separerad acsii-fil. Kolumnrubriker i klartext. Kan öppnas i t ex Excel. Data sätts explicit till teckenkodningen ISO-8859-1.
 • text. En fil formaterad i KulturNavs interna importformat. Läs mer om avgränsare och formatering i importformatet.
 • JSON. En fil i med JSON-strukturerad data. Detta är KulturNavs eget dataformat och egenskaperna finns beskrivna i dess schema. Data som hämtas via KulturNavs API är även i detta format.
 • RDF/XML. En RDF-formaterad XML-fil.
 • JSON-LD. En RDF-formaterad JSON-fil. Enbart tillgänglig för en enskild entitet.
 • geojson. En GeoJSON-fil (för entiteter som har geodata)

Filändelser i URL

Förutom att ange format i headern som en Accept på GET kan du lägga till en filändelse i URL:

{uuid}.json 

returnerar entiteten i JSON-format

{uuid}.rdf 

returnerar entiteten i RDF/XML

{uuid}.json-ld 

returnerar entiteten i JSON-LD

{uuid}.geojson 

returnerar entitetens geodata i GeoJSON-format

Exportfunktioner

I sidhuvudet på ett dataset finns fyra exportmöjligheter som du aktiverar genom att klicka på länkarna:

 • RDF/XML. Exporterar hela datasetet som en RDF/XML-fil. Observera att filen komprimeras som en Gnu Zipped Archive som måste extraheras före filen kan användas (t ex med WINZIP, 7-ZIP etc)
 • JSON-LD. Exporterar hela datasetet som en JSON-LD-fil. Observera att filen komprimeras som en Gnu Zipped Archive som måste extraheras före filen kan användas (t ex med WINZIP, 7-ZIP etc)
 • JSON. Exporterar hela datasetet till en JSON-fil. Observera att filen komprimeras som en Gnu Zipped Archive som måste extraheras före filen kan användas (t ex med WINZIP, 7-ZIP etc)
 • CSV. Exporterar datasetet som en CSV-fil som kan öppnas i Excel.

Under funktionsmenyn på ett dataset eller mapp hittar du följande exportalternativ. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på din behörighet.

 • Exportera dataset (CSV). Exporterar datasetet som en CSV-fil som kan öppnas i Excel. Denna funktion är tillgänglig för alla inloggade användare.
 • Exportera dataset (text). Exporterar datasetet som en text-fil som kan importeras i KulturNav. Denna funktion är tillgänglig för systemadministratörer.
 • Exportera post (JSON). Exporterar aktuell post till en JSON-fil. Filen kan t ex importeras till en annan instans av KulturNav och är en smidig väg att flytta enskilda poster mellan t ex en test- och produktionsmiljö. Denna funktion är tillgänglig för systemadministratörer.
 • Exportera dataset (JSON). Exporterar hela datasetet till en JSON-fil. Filen kan t ex importeras till en annan instans av KulturNav och är en smidig väg att flytta data mellan t ex en test- och produktionsmiljö. Denna funktion är tillgänglig för systemadministratörer. Observera att filen komprimeras som en Gnu Zipped Archive som måste extraheras före filen kan användas (t ex med WINZIP, 7-ZIP etc)
 • Exportera dataset (RDF/XML). Exporterar hela datasetet som en RDF/XML-fil. Denna funktion är tillgänglig för alla inloggade användare. Observera att filen komprimeras som en Gnu Zipped Archive som måste extraheras före filen kan användas (t ex med WINZIP, 7-ZIP etc)
 • Exportera dataset (JSON-LD). Exporterar hela datasetet som en JSON-LD-fil. Denna funktion är tillgänglig för alla inloggade användare. Observera att filen komprimeras som en Gnu Zipped Archive som måste extraheras före filen kan användas (t ex med WINZIP, 7-ZIP etc)
 • Exportera dataset (Geojson). Exporterar datasetet som en GeoJSON-fil med koordinatdata och begränsad annan information om entiteterna. Läs mer om geodata
 • Exportera dataset (CSV med koordinater). Exporterar datasetets geodata i form av en enkel CSV-fil som innehåller entitetsnamn och koordinater i både WGS-84 (kolumnerna Longitud och Latitud) och i förekommande fall annat koordinatsystem (kolumnerna X och Y och SRS).

Exportera RDF-data för maskingränssnitt - datadumpar

Du kan exportera RDFdata som en datadump genom att definiera en sökfras i två export-metoder. För exempel på sökfraser se API-dokumentationen och fältnamn finns i KulturNavs schema. Funktionen kräver inte inloggning.

RDF/XML

URL-parmetern exportRdfxml. Skapar en datadump (fil) i RDF/XML-format kombinerat med en egendefinierad söksträng (searchstring) som definierar urvalet av entiteter. Du kan hämta data "sidvis" genom att ange en startpunkt (offset) och hur många poster per sida du vill ha (max). Du använder /api/count/{searchstring} för att räkna totalt antal träffar.

../exportRdfxml/search/{searchstring}/<offset>/<max> 

JSON-LD

URL-parmetern exportJsonLD. Skapar en datadump (fil) i JSON-LD-format kombinerat med en egendefinierad söksträng (searchstring) som definierar urvalet av entiteter. Du kan hämta data "sidvis" genom att ange en startpunkt (offset) och hur många poster per sida du vill ha (max). Du använder /api/count/{searchstring} för att räkna totalt antal träffar.

../exportJsonLD/search/{searchstring}/<offset>/<max> 

Exempel:

För att räkna antalet poster - alla organisationposter i KulturNav:

 /api/count/entityType:Organization 

För att exportera ut de 100 första organisationerna i KulturNav till en RDF/XML-dump:

 /exportRdfxml/search/entityType:Organization/0/100 

För att exportera ut de 100 nästa posterna:

/exportRdfxml/search/entityType:Organization/100/100 

För att exportera datasetet med norska statsministrar till en RDF/XML-dump:

/exportRdfxml/search/entity.dataset:72a2bc06-25bc-4091-99ae-9ea12d3f6036/0/60 

För att exportera en ändrings-dump i RDF/XML-format som innehåller de första 100 personposterna från Fotografregistret (Sverige), som ändrats sedan 1 februari 2020:

/exportRdfxml/search/entity.dataset:1f368832-7649-4386-97b6-ae40cce8752b,savedAt:>20200201 000000-S/0/100[sv]