2616 LISMARKEN (Poståpneri) [no]

2616 LISMARKEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:14
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/046be7a2-0ac9-4d92-9982-2ffeba63cf81 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2616 LISMARKEN
Norwegian bokmål

Alternative name
LISMARKEN
Norwegian bokmål

Establishment
27/07/1892 Ringsaker (Kommune) [no], ,

-Time
27/07/1892
-Place reference
Ringsaker (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
2616
Type
Norwegian bokmål

History

LISMARKEN poståpneri, i Brøttum, Ringsaker herred, Hedemarken fogderi , under Lillehammer postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 15.1. og 27.7.1892, med virksomhet fra 1.7.1892 og med ukentlig bipostrute ved gående bud til/fra Lillehammer. Sirk. 18, 5.7.1892.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til LISMARKA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(2616)
Poståpnere/styrere:
Landh. Mathias Wernsen 1.7.1892.
Landh. L. Marthinsen 1.7.1912 (f. 1880).
Fru Agnete Bruget 1.10.1926 (f. 1889).
Oskar Bækkelund kst. 1.3.1964.
Posteksp. Unni Cecilie Backstrøm Sunde 1.9.1978 (f. 1950).

Poståpneren var antakelig ulønnet av Pv. til 1895, da årlig lønn ble satt til kr 50,-, fra 1911 kr 100,- og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 27/07/1892 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
27/07/1892 ?
--Earliest time
27/07/1892
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440829

-Id
021166440829
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål