Wiig, Henrik (1870 - 1930) [no]

Wiig, Henrik (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
13/03/2018 14:27:43
02/07/2022 01:30:44
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/03ed5e2b-4445-44a9-9e42-25474c111f3c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wiig, Henrik
Norwegian bokmål

First name
Henrik
Norwegian bokmål

Last name
Wiig
Norwegian bokmål

Birth
1870

-Time
1870
Death
1930

-Time
1930
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født på gården Vik i Klepp kommune på Jæren i 1870, død i 1930. Begynte som fotograf i Farsund. Åpnet atelier på Sandnes i 1898 og averterte i 1902 med "Filial Thime St. Bryne". I 1906 leiet han Anton August Tellefsens atelier i Grimstad og drev dette til 1910. Det ble i 1911 overtatt av Theresie Frivold og Hanken Iversen. Atelieret i Sandnes ble i 1929 overtatt av Jonas W.
Høyland Bygdemuseum i Sandnes har bilder etter ham. Lisabet Risa: "Fotograf Henrik Wiig var frå Vik i Klepp. Dei første åra sykla han kringom på bygdene og fotograferte når folk ville kjøpa bileta hans. Kring år 1900 satsa han stort. Han opna atelier både i Farsund, Grimstad, Bryne og Sandnes. Dette kunne han gjera sidan han hadde to fotointeresserte søstre til hjelp i ateliera på Sandnes og Bryne, Pauline og Kristine. Kristine Wiig styrte filialen på Bryne eller Thime stasjon, som staden heitte då atelieret opna. Den første tida fotograferte ho berre på Bryne om sommaren."

Virkested:
0000-1892: Kristiansand
1892-1929: Sandnes
1892-1929: Time (filial)
1906-1910: Grimstad
0000-1892: Farsund

Norwegian bokmål

Reference
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Norwegian bokmål

Jærbladet 14.10.1988
Norwegian bokmål

Risa, Lisabet. Dei første kvinnelege fotografane i Rogaland. (2012).
Norwegian bokmål

Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990.
Norwegian bokmål

Upublisert materiale i Preus museum (2010)
Norwegian bokmål

www.fotonettverk-rogaland.no
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3033

-Id
3033
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009308

-Id
021036009308
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål