Jais-Nielsen, Henrik (1930 - ) [sv]

Jais-Nielsen, Henrik (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:33:03
07/12/2019 00:26:04
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/03e2dfb6-61c7-4439-88a4-b102a090c529 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Jais-Nielsen, Henrik
Swedish

First name
Henrik
Swedish

Last name
Jais-Nielsen
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
16.01.1930

-Time
16.01.1930
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Kunstakademiet i Köpenhamn 1954.

Verksamhet: Egen arkitektverksamhet, Bengt Blasberg & Henrik Jais-Nielsen.
Delägare i Henrik Jais-Nielsen - Mats White Arkitekter AB.

Medlemskap: MSA, Medlem av Sveriges Arkitekter, f d SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Verk ett urval:
Flerbostadshus, kv Saturnus i Växjö, 2005.
Raus vång, radhuslängor, 2000-tal.
Maria park, radhus i Helsingborg, 2000-tal.
Kryddlandet, flerbostadshusområde i Helsingborg.
Maria hage, radhus.
Höstacken Laröd utanför Helsingborg.
Vipeholm, flerbostadshus och radhus utanför Lund.

Swedish

Reference
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbunds matrikel.
Sveriges Arkitekters årsbok.
http://www.jais-nielsenwhite.se/
Swedish

Primus
1665

-Id
1665
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076571

-Id
011034076571
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish